Qeqertarsuaq - Region Disko


 

Qeqertarsuaq har et befolkningsgrundlag på ca. 860 i byen og 35 i bygden Kangerluk.
Sundhedscenteret har 4 senge og har åbent hele døgnet for akutte henvendelser, men ellers nor¬mal åbningstid for konsultationer hverdage 8.20-14.30
Sundhedscenteret (bygget 2001) er praktisk pla¬ceret midt i byen fysisk forbundet med alder-domshjemmet via en glasgang.
Der er tidsbestilling 8.30-9.00. Først derefter er det muligt at se, hvor mange konsultationer der er den pågældende dag. Der visiteres til læge, sygeplejerske og sundhedsmedhjælper, som har hver deres arbejdsområder og konsultationsstuer.
Planlagte mindre operative indgreb udføres ons¬dage.
Det forventes, at lægen møder fra 8-16 på hver¬dage. Resten af tiden har lægen bagvagt med en sygeplejerske eller en sundhedsmedhjælper som forvagt. 
I weekenderne er der ligeledes 1 sygeplejerske/sundhedsmedhjælper i rådighedsvagt og lægen har bagvagt. Stuegang for evt. indlagte patienter i weekenden aftales med den vagthavende sygeplejerske/sundhedsmedhjælper.


Bygdekonsultationen i Kangerluk er bemandet med en medicindepotforvalter, som kan udføre mindre sygeplejefaglige handlinger og udlevere medicin efter anvisning. Bygdebesøg mindst 4 gange årligt.

Tandklinikken
Her er ansat 1 tandlæge og 3 klinikassistenter.

Qeqertarsuaq by
Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen, der er på størrelse med Sjælland, og byen er smukt beliggende på øens sydende for foden af de karakteristiske 6-800 m høje fjelde.

Qeqertarsuaq er en velfungerende by med forholdsvis små sociale problemer og lav kriminalitet. Byen har over en årrække gjort en målrettet indsats mod alkoholmisbrug. Dette mærkes tydeligt i aktivitetsniveauet hos både socialforvaltning, sundhedsvæsen og politi. 
Byen har en skole med pasningsordning, fritidsklub, integreret børnehave/vuggestue, dagpleje, alderdomshjem, kollektiv, værested, sportshal, et rigt foreningsliv, lokalTV, flere butikker og kiosker, diskotek, museum, turistkontor og Arktisk station. Sports aktiviteter: skiløb, inden- og udendørs fodbold, håndbold, volley, badminton, aerobic og styrketræning i sportshallens kondirum.
Terrænet er velegnet til vandreture, og også sejlads er populært.
Hovederhverv er serviceerhverv samt fiskeri og fangst. Her er indhandlingsmuligheder for forskellig fangst.

Boliger og transport
Her er gode boliger, heraf mange med vandskyllende toilet, men ellers er der velfungerende nat-renovation. 
Transport til og fra byen foregår alt efter årstid med skib eller helikopter. Der er således forbindelse til Ilulissat eller Aasiaat med skib flere gange ugentligt april-december og med helikopter 3-5 gange ugentligt.