Funktionsbeskrivelse for rekrutteringskonsulent til Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Stillingsbetegnelse

Rekrutteringskonsulent

Organisatorisk placering

Stabsfunktionen: HR og Bolig, Det Grønlandske Sundhedsvæsen

 

Fysisk placering

Grønlands Repræsentationen, København

 

Referenceforhold

Nærmeste leder er HR-chefen i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Arbejdsopgaver

 • Bidrage i og til den samlede opgaveløsning i HR og Bolig
 • Rekruttering af fagpersonale til Grønland fra Danmark om nødvendigt i hele Norden inkl. Færøerne og Island
 • Målrettet opfølgning i fht. de fremmødte ved rekrutteringsmøderne
 • Opfølgning efter endt ansættelse for at sikre genrekruttering
 • Etablering af netværk af potentielle medarbejdere i Danmark
 • Medvirke til at rekruttere til rotationsordninger
 • Udarbejde stillingsopslag
 • Messedeltagelse
 • Håndtering af vikarbureauer

 

Økonomi

I teamet er der afsat et budget på 2,7 mill. til branding og tiltrækning af personale til Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Samarbejde

I teamet samarbejdes der med de danske hospitaler om arbejdsudlejning og rotationsordninger. Ligesom der afholdes fælles fyraftens-arrangementer.

Teamet samarbejder ligeledes med Grønlands Repræsentation om kursus for nyansatte i Selvstyret.

Der er et tæt samarbejde med kollegaerne i HR i Nuuk samt ledelsessystemet i hele Det Grønlandske Sundhedsvæsenet.

Fagligt ansvar

 • Tiltrække og fastholde personale
 • Øge varigheden af ansættelsesperioderne
 • Bidrage til en stigning af antal fastansættelser
 • Planlægge og eksekvere tiltræknings-, fastholdelses- og jobrotationsstrategier