Maniitsoq - Akut- og konsultationssygeplejerske søges

 

En attraktiv stilling bliver nu ledig.

 

Ved Maniitsoq Sundhedscenter får vi en stilling ledig som sygeplejerske i vores sygeplejerskekonsultation og modtagelse/skadestue.

Stillingen kan søges som fast eller i et vikariat af minimum 6 måneder varighed med tiltrædelse d. 2. januar 2020 eller snarest derefter.

Du vil komme til at samarbejde med de fleste ansatte ved vores sundhedscenter, men særligt med vores 2-3 læger og vores lille tværfaglige team i vores ambulatorie, hvor sygeplejekonsultationen og skadestue/modtagelse ligger.

Arbejdet er i dagvagter i perioden fra mandag til fredag fra kl. 08.00 – 16.00.

Sygeplejerskearbejdet bestå i at betjene tidsbestillingen, om morgenen, hvor borgerne ringer ind for at bestille tid, til læge eller sygeplejerske. Resten af dagen varetager sygeplejersken små-konsultationer og modtagelse af eventuelle akutte patienter.

Vores arbejdssprog er dansk fagpersonerne imellem, men vi kommunikerer fortrinsvis på grønlandsk med vores borgere, hvorfor der stilles tolk til rådighed for vores dansksprogede personaler.

 

Vi tilbyder

 • En faglig spændende arbejdsplads med mulighed for arbejde med arktisk- og akut sygepleje i konsultation og skadestue/modtagelse.
 • Gode, engagerede og kompetente kollegaer i et to-kulturelt arbejdsmiljø.
 • Personalepleje på flere niveauer – herunder bl.a. årlig ski – og hytteudflugt i fantastiske naturomgivelser og mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet sammen med kollegaer.
 • En røgfri arbejdsplads.
 • En arbejdsplads med fokus på grøn- og bæredygtig omstilling.
 • Enestående arktisk natur. Alle vikarboliger har fjeld- og havudsigt – til pukkelhvaler i sommerhalvåret.

 

Vi ønsker

 • At du er en moden, selvstændig og stabil sygeplejerske der er i god balance med dig selv.
 • At du har minimum 3 års erhvervserfaring.
 • At du har erfaring fra akut- og/eller konsultationsområdet – dette er dog ikke en betingelse.
 • At du besidder gode samarbejdsevner og er loyal overfor dit arbejde - dine kollegaer og ledelse.
 • At du har lyst til nye eventyr i Arktis.

 

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte.  

 

Sundhedscenterets har udover ambulatoriet en sengeafdeling med plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt.

Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, familieterapi, veneria- og præventions klinik samt 2 læge konsultationer.

Der udover har centeret et laboratorie, røgten, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, operationsstue, apotek og livstilsambulatorie – idet vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt.

Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, nærvær, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

 

Lidt om Maniitsoq

Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde.  

Fritidsaktiviteterne om sommeren er blandt andet vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt.  Om vinteren er der mulighed for både alpin- og langrendsski, forskellige aftenskole aktiviteter. Der udover er der forskellige slags sport året rundt.

Der er ca. 4.000 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.800 i byen og resten i distriktets tre bygder.

Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlige forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved sundhedscenterleder Dorte Vangsø Simonsen DOSI@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 16. december 2019