Uummannaq - Sundhedsassistent

 

Kan du arbejde selvstændigt og bringe alle dine kompetencer i spil? Læs mere her!

 

Du får en spændende hverdag med mange faglige udfordringer og et fælles ansvar. Din primære funktion vil være, at indgå i en selvstændig vagtdækning i tæt samarbejde med sygeplejersker og lokale ufaglærte medhjælpere. Du har medansvar for sengeafdelingens indlagte patienter, som har mangeartede sygdomskategorier fra spædbørn, unge og gamle, psykiatriske, medicinske samt kirurgiske.

Der kan forekomme vagter, hvor de står alene med ansvaret i f.eks. en aften-, natte samt weekendvagt. Her er dine dygtige faglige kompetencer og selvstændige arbejdstilgang vigtig. Efter kl. 16 kan det forekomme, at du er ansvarlig for akut/skadestuefunktionen.

 

Hvem er vi?

Du får inspirerende og motiverede kollegaer, som brænder for at gøre en forskel. Vi er et lille og velfungerende sundhedscenter, hvor samarbejde er afgørende for at vi lykkedes. Derfor vil du også blive del af et stærkt fællesskab i en anden kultur – både fagligt og socialt.

Vi sikrer naturligvis en god introduktion til vores brede faglige spektrum. Hos os har du altså rigtig gode udviklingsmuligheder.

 

Hvem er du?

  • Fleksibel og gode samarbejdsevner
  • Selvstændig i dit fag og gerne faglig erfaring
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel
  • Som person er du motiverende, engageret, åbensindet og tillidsvækkende

 

Tiltrædelse d. 1. januar 2020 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø, e-mail amth@peqqik.gl eller tlf. +299 94 71 22

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL eller tlf. +299 34 42 14

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 20. december 2019