Aasiaat - Sygeplejersker søges

 

Kom til Aasiaat og få dit livs eventyr, både menneskeligt og fagligt.

Der er aktuelt flere ledige sygeplejerske stillinger i Aasiaat, og der er mulighed for faste stillinger eller vikariater på minimum 3 måneder pr. 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Region Disko

Aasiaat ligger i Region Disko og består udover Regionssygehuset, 3 byer med sundhedscentre, samt 8 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

 

Du gør en forskel

Vi søger dig, der er klar på nye udfordringer. Arbejdet er alsidigt og du vil hurtigt mærke hvordan din funktion som sygeplejerske gør en forskel for byens borgere.

Vi har et kollegaskab, hvor vi er meget opmærksomme på hinandens kompetencer og hjælper hinanden på tværs af faggrupper – det er afgørende for et omsorgsfuldt og nærværende patientforløb!

 

Her behandler og plejer du både ambulante og indlagte patienter

Du bliver en del af et større regionssygehus og du kan forvente en hverdag med meget ansvar.

Dine arbejdsopgaver dækker et bredt område, hvor du udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejde.

Du kan altså forvente at arbejde med både ambulante og indlagte patienter.

Endeligt vil du indgå i vagtordning, hvor du hjælper med at dække weekendvagter og dagvagter/aftenvagter.

 

Vi tilbyder et job, hvor du gør en kæmpe forskel

Vi har en god normering, hvilket sikrer at vi har tid til patienten.

Du kan altså gøre en kæmpe og positiv forskel for den enkelte patient. Vi sørger naturligvis også for en grundig oplæring og introduktion, så du kan bidrage med dine kompetencer – det har vi brug for!

Her er rigtig gode udviklingsmuligheder og mange værdifulde erfaringer, f.eks. kan du forvente en mere kreativ arbejdstilgang end du sandsynligvis er vant til.

At arbejde som sygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring.

Det kræver mod og lyst, og har du begge dele, så venter der dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

 

Sammen er vi stærkest

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  

Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

I hverdagen arbejder vi med værdierne omsorg, tillid, respekt og faglighed.

Det gælder både i vores relation til patienterne, men også indbyrdes i personalegruppen. Det har den effekt, at hverdagen derved glider og at vi sammen udfører den opgave det er, at have et Sundhedscenter kørende, til gavn for byens patienter.

En opgave vi synes vi lykkes godt med.

Som fastansat sygeplejerske yder vi et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400kr og 4.700kr. afhængig af din anciennitet.

 

Kom og vær en del af

  • En arbejdsplads i udvikling med mange engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
  • Et sted med for udvikling såvel fagligt som personligt
  • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist
  • En arbejdsdag hvor kreativitet også kan vise sig at være en måde at løse en opgave på
  • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsæde

 

Du bidrager med dine alsidige kompetencer

  • Det er afgørende, at du brænder for at bruge dine alsidige kompetencer og gøre en positiv forskel for den enkelte patient.
  • Du kan arbejde selvstændigt i de daglige opgaver, men vægter sparring og vidensdeling højt på tværs af faggrupper.
  • Du har en rolig arbejdstilgang med et godt overblik, da vi har sideløbende opgaver.
  • Som person er du omstillingsparat og hjælper gerne kollegaer ved behov.
  • Endeligt ser vi gerne, at du har erfaring med COSMIC – det er dog ikke et krav.

 

Verdens smukkeste bugt!

Du kan se frem til at bo i et enestående naturområde hvor store isskosser flyder i bugten, hvalerne svømmer forbi og sælerne nyder solens stråler på den kolde is.

I sommerperioden vil du opleve midnatssol mens du sejler helt tæt på pukkelhvalerne.

Om vinteren danser nordlyset på himlen i grønne og lilla farver, mens du om dagen kan køre hundeslæde i den friske luft, hvor tankerne kun er rettet mod den hvide sne, blå himmel og rensdyret ude i horisonten.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Sofie Broberg på tlf. (+299) 89 22 11 eller på e-mail: SOFI@PEQQIK.GL eller koordinerende afdelingssygeplejerske Lotte Reimer LPIR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på  e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 15. januar 2020