Region Disko - Ergoterapeut til delestilling

 

Har du mod på faglige udfordringer i Grønland, så har vi netop stillingen til dig der ønsker at komme hele vejen rundt for borgerne.

 

Der er tale om en innovativ, udfordrende og nyoprettet stilling som ergoterapeut til delestilling mellem Region Disko og Qeqertalik Kommune. Din faste base vil være i Aasiaat og du skal samtidig også servicere de to tilhørende byer i regionen: Qeqertarsuaq og Qasigiannguit.

 

Stillingen er 50/50 – dvs. du bliver ansat af sygehuset, men arbejder halvdelen af tiden for kommunen, primært på Alderdomshjemmet.

Du skal også varetage hjemmebesøg hos byens ældre borgere og selvstændigt tilrettelægge terapi i eget hjem.

 

Ergoterapeutens kommunale opgaver:

 • Faglige undersøgelser og vurderinger
 • Hverdagsrehabilitering
 • Vedligeholdende træning individuelt og på hold.
 • Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler
 • Dokumentation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Møder med lærere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

 

Ergoterapeutens opgaver i Sundhedsvæsenet:

Stillingen fordrer at man kan arbejde selvstændigt og er fleksibel med hensyn til løsning af en given opgave.

Lægerne laver henvisninger til fysioterapi/ergoterapi til byens almindelige borgere, som både er ældre, voksne og børn.

Man arbejder både med indlagte og ambulante patienter i huset.

 

Opgaver i ergoterapien vil primært være:

 • Træning af patienters motoriske og kognitive funktioner samt færdighedstab
 • Genoptræning af patienter individuelt og/i samarbejde med fysioterapeut
 • At vurdere hvorvidt patienter har behov for hjælpemidler
 • Supervisere og instruere relevant personale og evt. pårørende
 • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter henvist fra lægerne i regionen både lokalt og i regionens sundhedscentre
 • Deltagelse i relevante tværfaglige møder

 

Du vil være hovedansvarlig for planlægning og koordinering af din dagligdag.

 

Da ergoterapeutstillingen er en ny opnormering kan ergoterapeuten selv være med til at påvirke og udvikle funktionen i samarbejde med regionsledelserne og den landsdækkende terapeutfunktion.  

 

Tiltrædelse: D. 1 januar 2020 eller efter aftale.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Steen på tlf. (+299) 89 42 70 eller på e-mail: NIST@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 12. december 2019