Nuuk - To sygeplejersker til Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

 

Vi prioriterer udvikling, uddannelse og opkvalificering af vores personale højt. Vil du udvikles og dele din viden?

 

Så kan du forvente en spændende stilling på en velfungerende afdeling. Vi tænker i helheder, hvor din og andre kollegaers indsats i høj grad vil være koordineret, sammenhængende og værdsat.

 

Vi yder omsorg, pleje og behandling til kvinder og deres familier fra hele Grønland og indenfor en bred gruppe af patientkategorier. Du kommer til at møde obstetriske patienter indlagt i graviditeten med div. svangerskabskomplikationer, barselskvinder indlagt med deres nyfødte børn, sent præmature børn og deres familie indlagt i vores afsnit for sent præmature ’Mikisut’, gynækologiske patienter med diverse diagnoser indlagt til udredning og behandling, brystkirurgiske patienter indlagt til cancerudredning og efterfølgende brystrekonstruktion.

 

Du vil opleve, at vi har god tid til patienten og prioriterer det rolige og nærværende patientforløb og -pleje højt. Samtidig må du også være forberedt på akutte opgaver, hvor din omstillingsparathed og alsidige kompetencer er en klar fordel. Derudover tilser vi dagligt ambulante patienter til opfølgning og diverse kontroller efter udskrivelse fra afdelingen.

 

Kvalifikationer

  • Uddannet sygeplejerske.
  • Klinisk erfaring med specialerne er en fordel, men ikke et krav.
  • Forstår vigtigheden af god sygepleje med patienten og dennes familie i centrum.

 

Hvem er du?

  • Fagligt aktiv og interesseret i at lære nyt.
  • Nærværende og rolig i patientbehandling.
  • Ansvarsbevidst og effektiv i din opgaveløsning.

 

Hvem er vi?

Du indgår i et dynamisk og velfungerende team, der har et godt arbejdsklima kendetegnet ved fagligt interesserede kollegaer, som er opmærksomme på hinanden og dét at løfte i flok. Vi er et erfarent team af fastansatte sygeplejersker, jordemødre og sundhedsassistenter, hvilket sikrer god viden og kendskab til daglige rutiner og opgaver.

 

Vi sikrer naturligvis en grundig introduktion, hvor du tilknyttes en mentor med et bredt fagligt spektrum. Der tilbydes ugentlig undervisning internt på afdelingen, og ønsker du fastansættelse, så har du mulighed for at deltage i ekstern efteruddannelse og kurser.

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

 

Tiltrædelse: 1. januar og 1. februar 2020 eller efter aftale

 

Vi tilbyder både en fastansættelse og et vikariat. Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, men senest d. 27. november 2019.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Gitte Edvardsen på tlf. (+299) 34 48 69 eller på e-mail: GIED@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL.

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 25. november 2019