Region Disko - Ledende regionssygeplejerske søges

 

Har du lyst til at være leder i et anderledes sundhedsvæsen? Har du lyst til at blive udfordret som leder og udvikle dine lederevner i et sundhedsvæsen, der er anderledes end andre?

 

Du har nu mulighed for dette, idet Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en ledende regionssygeplejerske i Region Disko til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Stillingen er geografisk placeret på Aasiaat sygehus.

Som ledende regionssygeplejerske danner du makkerpar med den ledende regionslæge hvor I sammen står for den daglige drift og udvikling af Sundhedsregion Disko, der omfatter regionsygehuset i Aasiaat og sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit, hvor der er 9 tilhørende bygder. I hele regionen er der ca. 100 ansatte, hvoraf der er 4 afdelingssygeplejersker, som er dine nærmeste samarbejdspartnere i sygeplejen.

Som led i Sundhedsreformen der trådte i kraft 1. januar 2011 (Hvor 16 sundhedsdistrikter blev omdannet til 5 regioner), foregår der en stadig tilpasnings- og udviklingsproces, der skal styrke sundhedsvæsenets tilbud til befolkningen.

En proces der kræver, at regionsledelsen ser arbejdet med kreative, utraditionelle løsninger som en nødvendig, men også en inspirerende udfordring i en dagligdag præget af et begrænset økonomisk råderum og rekrutteringsudfordringer, hvor en del af personalet er ansat i en begrænset tidsrum.

Regionsledelsen indgår i det samlede ledelsesforum i Sundhedsvæsenet i Grønland.

Det betyder, at du som leder i Region Disko har faglige og ledelsesmæssige sparringspartnere i såvel de øvrige regioner som på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Den ledende regionssygeplejerske refererer til chefsygeplejersken i Grønland.

Vi forventer derfor, at du er engageret, visionær, organisatorisk og strategisk tænkende gerne med en kreativ tilgang til opgaveløsningen.

Du skal sammen med den ledende regionslæge være frontfiguren, der kan skabe motivation og arbejdsglæde blandt personalet i området.

 

Vi forventer, at du har

  • Du har en Diplomuddannelse indenfor ledelse, og gerne på masterniveau
  • Har ledelseserfaring primært fra primær eller sekundær sundhedssektor
  • Har kendskab til at arbejde med økonomi og budgetplanlægning
  • Har en dialogorienteret og involverende ledelsesstil
  • Kan tænke og arbejde dynamisk og procesorienteret i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø
  • Har mod på at navigere i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

 

Sidst med ikke mindst…

Leder vi efter en person, som brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen. Vi tilstræber en flad organisationsstruktur, og vi er som ledelsesgrupper synlige og nærværende i hele organisationen.

 

Stedet - Sundhedsregion Disko

En stor del af befolkningen i Region Disko bor i bygder og befolkningsunderlaget på ca. 8000. Det giver planlægningsmæssige, sundhedsfaglige og logistiske udfordringer, men indebærer også mulighed for at lære mange sider af Grønland at kende.

Regionssygehuset i Aasiaat modtager og behandler alle typer af patienter, dog sendes nogle patienter til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk til videre udredning og behandling. Alle fødsler i regionen foregår i Aasiaat.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved chefsygeplejerske Ella Skifte tlf. + 299 34 43 95 eller på e-mail ELLA@PEQQIK.GL eller til ledende regionslæge Niels Steen tlf. + 299 89 42 70  e-mail: NIST@PEQQIK.GL   

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 18. november 2019