Kangaatsiaq - Sygeplejerske søges

 

Vil du arbejde som sygeplejerske et mindre sted hvor vi løfter i flok?

 

En stilling som stationssygeplejerske på Kangaatsiaq sundhedsstation i Region Disko er ledig pr. d. 30. november 2019 eller efter aftale.

Sundhedsstationen er en slags sygeplejeambulatorium, hvor der foregår sygeplejekonsultationer, mens lægekonsultationer foregår ved telemedicinsk konsultationer kombineret med bygdebesøg ca. hver 6. uge.

Du vil som sygeplejerske have et meget selvstændigt arbejde. Alle hver dage vil du skulle lave sygeplejerske konsultationer og i igangsætte behandling ud fra gældende retningslinjer. Du kan ved vanskelige problemstillinger altid rådføre dig med læge i Aasiaat sygehus.

Ved akutte situationer kontaktes vagthavende læge på sygehuset med henblik på evakuering eller opstart af behandling.

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt fra behandling af sygdom, medicin udleveringer og til vejledning i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme.

Du vil få mulighed for introduktion til alle de mange forskellig artede arbejdsopgave du og dine kollegaer må varetage på sundhedsstationen.

Opgaven vedr. børne- og skolesundhedspleje vil hovedsagelig blive varetaget af sundhedsplejefagligt personale fra regionssygehuset.

Sundhedsstationen råder over laboratorieudstyr samt telemedicinsk udstyr, kaldet Pipaluk.

Vores EPJ-system er COSMIC.

Du vil desuden være ansvarlig for den daglige drift af konsultationen også mht. bestilling af medicin og sygeplejeartikler mv.

Sundhedsstationen er velindrettet og du vil arbejde i gode fysiske rammer.

Dine kolleger vil være en sundhedsassistent, en sundhedsarbejder, 1 tolk samt en rengøringsassistent.

Du og din kollegaer har på skift rådighedsvagt fra hjemmet.

 

Som vores nye stationssygeplejerske lægger vi vægt på, at du

  • har en alsidig erfaring indenfor sygeplejen
  • har lyst til at indgå i de mange forskellige opgaver, der er i en sundhedsstation
  • har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
  • sætter pris på nye udfordringer
  • er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
  • er god til at ”stikke en finger i sneen”
  • er indstillet på at udvikle det tværfaglige samarbejde med lokale myndigheder og institutioner

 

På sundhedsstationen og på, regionssygehuset, vil du få engagerede grønlandske og danske kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring.

Du vil få et veltilrettelagt introduktionsforløb med start på regionssygehuset i Aasiaat.

 

Lidt om Region Disko.

Region Disko består af regionssygehuset, to byer med sundhedscentre samt ny bygder.

I Kangaatsiaq er der ca. 560 indbyggere, mens der i Aasiaat bor ca. 3.200. I hele regionen bor der ca. 6.600 indbyggere.

Kangaatsiaq er beliggende 50 km syd for Aasiaat og Regionen er geografisk placeret som porten til Nordgrønland med storslået natur med skærgård.

Du er ansat under Sundhedsregionen Disko, og refererer til afdelingssygeplejerske på Aasiaat sygehus for så vidt angår sygeplejefaglige og administrative opgaver.

Vedrørende behandling, har du direkte reference til den vagthavende læge i Aasiaat.

Værdsætter du at have plads til dine egne tanker og at have et aktivt friluftsliv, så kan Kangaatsiaq være det rette sted for dig at slå sig ned.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Hanne Underbjerg på tlf. +299 534562 eller e-mail: HUB@PEQQIK.Gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 18. november 2019