Nuuk - Kirurgisk overlæge til parenkymkirurgi på Dronning Ingrids Hospital

 

Søger du nye faglige udfordringer, hvor din faglige viden og ekspertise kommer i spil?

 

Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital søger en kirurgisk overlæge inden for parenkymkirurgi.

Du kan forvente en spændende arbejdsdag på en afdeling i stor udvikling. Her er du tæt på beslutningsprocesserne og har medindflydelse i de daglige opgaver.

Din faglige ekspertise kommer særligt i brug, når du deltager i konsulentrejser til Grønlands øvrige byer, hvor du undersøger og behandler patienter lokalt på distriktssygehusene.

Sammen med de øvrige overlæger går du desuden i bagvagt indenfor eget speciale.

 

Kirurgisk område har uddannelsesstillinger i samarbejde med Region Syddanmark indenfor almen medicin og afdelingernes specialer, herunder intro- og hoveduddannelse i kirurgi, samt underviser studerende fra Aarhus Universitet.

 

Hvem er vi?

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde fagligt dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.

 

Kirurgisk område er en almenkirurgisk afdeling, der består af en parenkymkirurgisk, en otologisk, en ortopædkirurgisk og en gynækologisk/obstetrisk afdeling med i alt 11 speciallæger (tre kirurger, to otologer, tre ortopædkirurger og tre gynækologer).

 

Til kirurgisk område er tilknyttet syv reservelæger i en døgndækket vagtordning.

Parenkymkirurgisk afdeling opererer på Dronning Ingrids Hospitals nyopførte operationsafdeling med topmoderne udstyr, samt udfører på konsulentrejser vurderinger, endoskopier og operationer på kystsygehusene. Der udføres primært almen kirurgiske operationer, elektive som akutte, åbne såvel laparoskopiske. Det forventes ikke at ansøger behersker alle operationer.

Der efterspørges en speciallæge med bred kirurgisk uddannelse, men subspecialisering inden for de kirurgiske subspecialer er også ønskelig.

Kirurgisk afdeling er en afdeling med et godt samarbejdsklima både inden for specialet og med hospitalets øvrige specialer.

Du vil opleve en afdeling i udvikling, hvor du er tæt på beslutningsprocesserne.

 

Hvem er du?

  • Speciallæge med bred kirurgisk uddannelse.
  • Subspecialisering inden for de kirurgiske subspecialer er en fordel.
  • Handlekraftig, kommunikerende og motiverende arbejdstilgang.

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler.

 

Tiltrædelse 1. marts 2020 eller efter aftale.

  

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Simon Bernth-Andersen på tlf. (+299) 34 47 79 efter kl. 12.00 dansk tid eller på e-mail: SBEA@PEQQIK.GL .

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2019