Qasigiannguit - Læge søges

 

Qasigiannguit sundhedscenter

Qasigiannguit Sundhedscenter er en del af Region Disko, som desuden rummer Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Regionssygehuset i Aasiaat og ni tilhørende bygder.

 

Arbejdet i Sundhedscenteret er præget af teamarbejde, da vi er et lille sundhedscenter og derfor afhængige af hinandens kompetencer. Vi har desuden igangsat et udviklingsarbejde i Regions Disko for at sikre, at specialkompetencerne, som fortrinsvist findes på regionssygehuset, også kommer de øvrige sundhedsenheder og patienter til gode. Vi har rejsende speciallæger til regionen fra både landshospitalet i Nuuk samt Danmark.

 

Dine arbejdsopgaver

Dine lægefaglige opgaver er hovedsageligt almenmedicinske, herunder almen medicin i ambulatoriet. Her kan også forekomme akutte medicinske opgaver samt stabilisering af kritisk syge patienter, såvel medicinske som kirurgiske med henblik på overflytning til andet behandlingssted i enten Region Disko eller Nuuk. Desuden foregår der ikke fødsler i Qasigiannguit.

 

Sundhedscenterets funktion på det kirurgiske område er meget begrænset og vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb, hudbiopsier, reponering af luksationer, frakturer og lignende.  Dine sygeplejerskekollegaer varetager mange behandleropgaver, og her er et godt samarbejde på tværs af faggrupper.

 

Vi tilbyder

Du bliver del af et lille sundhedscenter i en lille by, hvorfor du vil arbejde meget selvstændigt. Derfor er vi også meget opmærksomme på at tilbyde sparring fra både Regionssygehuset i Aasiaat samt Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. På sundhedscenteret er her både adgang til laboratorium og røntgen.

 

Både kultur og sprog er anderledes end du er vant til fra Danmark, og derfor vil du hurtigt opleve hvor vigtigt det lokale personale er, f.eks. ved konsultationer, hvor det lokale personale ofte fungerer som tolk. Som læge i Qasigiannguit, kan du altså se frem til spændende sundhedsfaglige udfordringer med andre sygdomsmønstre og sygdomsopfattelser end du er vant til i Danmark.

 

Fritid i Qasigiannguit

Nyder du at sejle, fiske eller være tæt på dyrene som lever under overfladen? Så er Qasigiannguit det helt rette sted for dig. Havnen er byens samlingssted, mens havet er fyldt med sæler, hvaler, arktiske krabber, hellefisk og meget andet. Om sommeren kan du opleve hvalen slå med halen under midnatssolen, mens de kolde vintre lyses op af nordlyset grønne og lilla skær. Læs mere om Qasigiannguit på https://visitgreenland.com/da/destinationer/qasigiannguit/

 

Tiltrædelse: 1. december 2019

 

Vi foretrækker fastansættelse, men modtager også gerne din ansøgning hvis du, som udgangspunkt, har interesse i et vikariat.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Steen på tlf. (+299) 89 42 70 eller på e-mail: NIST@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2019