Nanortalik - Lægesekretær

 

Et mindre sundhedscenter med meget samarbejde.

 

Nanortalik sundhedscenter er et lille sundhedscenter i Sydgrønland, hvor vores primære opgave er at konsultere byens og dens bygds borgere. Da vi er et mindre sundhedscenter så har vi også et tæt samarbejde på tværs faggrupper, således at patienten får den bedste behandling.

 

Du assisterer lægen og bidrager til det gode patientforløb

  • I samarbejde med kollegaer vil du betjene telefonomstilling.
  • Du vil håndtere fællesmailen og fordele indkommen post til det sundhedsfaglige personale.
  • Du har medansvar for at bestille, formidle og følge op på billetter/rejseplaner for patientrejser.
  • Der kan forekomme arkiveringsopgaver, som kræver fortrolig håndtering.
  • Endeligt kan der påregnes tolkefunktion for sundhedscenteret læger.

 

Gode muligheder for udvikling

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, hvor du ofte er i kontakt med både patienter og sundhedsfagligt personale. Du kan se frem til at blive del af et team af dygtige, fleksible og humørfyldte kollegaer, hvor vi hjælper hinanden på tværs af faggrupper. Det skaber et godt arbejdsmiljø og kollegaskab!  Ved din tiltrædelse sikrer vi naturligvis en grundig introduktion.

 

Du er dobbeltsproget og har flair for IT

  • Vi søger dig som er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, da du må forvente at fungere som tolk.
  • Det er væsentligt at du arbejder hjemmevant på en computer, og gerne har erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ) og herunder COSMIC.
  • Du arbejder med stor ro og overblik - også når tingene går stærkt.
  • Af person er du glad, stabil og har gode samarbejdsevner.

 

Nanortalik

I Nanortalik vil du opleve lodrette fjeldvægge og være tæt på uendelige fjorde, hvilket giver rig mulighed for sejllads og fiskeri. Om sommeren kommer drivisen fra Østgrønland tæt på byen, hvilket skaber et smukt landskab foran dit hjem. Her kan en storslået natur opleves både på havet, men også på vandreture i fjeldene eller ind i kystens skærgårde.

 

Tiltrædelse: D. 1. december eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 76 51 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på mail EREG@PEQQIK.GL eller på tlf. +299 34 46 81

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2019