Nuuk - Leder til Diagnostisk og Terapeutisk enhed på Dronning Ingrids Hospital

 

Har du erfaring med ledelse og en stærk sundhedsfaglig eller administrativ baggrund - Så har vi brug for dig!

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en erfaren leder med en administrativ og/eller sundhedsfaglig baggrund til vores nyetablerede Diagnostiske og Terapeutiske enhed.

Diagnostisk og Terapeutisk enhed er en nyoprettet enhed der vil være i stor udvikling og i den nære fremtid vil påbegynde flere udviklingsprojekter, som du som leder vil være overordnet ansvarlig for. Enheden består af tre afdelinger; røntgen, laboratorie og terapi.

I alt er der ca. 50 medarbejder i enheden, heraf 3 mellemledere som vil referere direkte til dig.

Sammen udgør enheden en kernefunktion i diagnosticeringen af og terapien for patienter i Nuuk såvel som fra resten af Grønland.

 

Om stillingen

Du vil som leder for Diagnostisk og Terapeutisk enhed skulle sikre udviklingen og driften af de enkelte afdelinger og deres samarbejde med de kliniske områder på Dronning Ingrids Hospital samt regionerne.

Du vil have stor indflydelse og medansvar på udviklingen, opbygning af nye kulturer og struktureringen af enheden samt dennes arbejdsgange.

 

Derudover vil dine opgaver bl.a. være 

 • Skabe sammenhæng, struktur og kultur i en nyoprettet enhed, herunder sikre og opbygge samarbejdsformer både internt i enheden men også med andre samarbejdsflader i organisationen
 • Sikre konstruktiv implementering af retningslinjer og beslutninger
 • Overordnet ansvar for implementering af større projekter i området

 

Om dig

Vi søger en åben og positiv leder med drivkraft og kompetencer til at tænke og handle løsningsorienteret.

Du skal have fokus på udviklingen af enheden og sikre velfungerende samarbejde i hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Kvalifikationer

 • Har en relevant videregående uddannelse, gerne en sundhedsfaglig grunduddannelse med videreuddannelse på master niveau eller er kandidat i sundhedsvidenskab eller lignende
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Stor økonomisk forståelse
 • Kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen vil blive vægtet, men ikke et krav

 

Hvem er du?

 • Du sætter patienterne først
 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan samarbejde bredt, dybt og på tværs
 • Du har stort fokus på fællesskab, helhedstænkning - og på fælles, tværgående opgaveløsning  
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling hvor du som leder vil få en central rolle i udviklingen af en nyoprettet enhed. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder og blive en del af et hold af engagerede og inspirerende kollegaer. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon: +299 48 35 01 eller pr. mail: mamn@peqqik.gl

 

Ansøgningsfrist 27. september 2019
Ansættelses samtaler i uge 40


Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktets gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nuummi Dronning Ingridip Napparsimmavissuani nappaatinik suussusersiniaanermi timimillu sungiusaanermi immikkoortortami aqutsisoq

Aqutsineq misilittagaqarfigaajuk nukittuumik peqqinnissamut tunngatillugu ilinniagaqassutsikkut allaffissornikkulluunniit ingerlatsinermik tunuliaqutaqarpit? – taava atorfissaqartippatigit!

 

Nunatsinni Peqqinnissaqarfik nappaatinik suussusersiniaanermi timimillu sungiusaanermi immikkoortortamut pilersinneqarlaamut aqutsisumik misilittagalimmik, allaffissornikkut ingerlatsinermik aamma/imal. peqqinnissamut tunngasumik ilinniagaqarnermik tunuliaqutalimmik pissarsiorpoq. Nappaatinik suussusersiniaanermi timimillu sungiusaanermi immikkoortortaq nutaajusoq annertuumik ineriartortussaq, siunissamilu qaninnermi inerisaanermut atatillugu suliniutinik arlalinnik illit aqutsisutut pingaarnertut akisussaaffigisassannik aallartitsiviusussaq. Immikkoortoq pingasunik immikkoortortaqarpoq; qinnguartaavik, aaviisarfik timimillu sungiusaavik. Immikkoortumi sulisut katillugit 50-it missigaat, taakkunannga pingasut toqqaannartumik ilinnut attaveqarlutik immikkoortuminni aqutsisuusut. Immikkoortoq napparsimasunut Nuummeersunut sinerissallu sinnerani sumiiffinni allaneersunut nappaatinik suussusersiniaanermi timimillu sungiusaanermi ataatsimut qitiusumik ingerlatsiviussaaq.

Atorfik

Nappaatinik suussusersiniaanermi timimillu sungiusaanermi immikkoortortami aqutsisutut immikkoortortat ataasiakkaat taakkulu Dronning Ingridip Napparsimmavissuani sinerissamilu qitiusumik immikkoortunik suleqateqarnerisa inerisarnissaannik ingerlanneqarnissaannillu qulakkeerisussaassaatit. Ileqqunik nutaanik Inerisaanermi pilersitsiniarnermilu immikoortortap tassanilu suleriaatsit aaqqissuunnissaanni annertuumik sunniuteqartussaassaatit akisussaaqataasussaassallutillu.

 

Tamatuma saniatigut makku ilaatigut suliassarissavatit:

 

 • Immikkortumi pilersinneqarlaami ataqatigiinnermik aaqqissuussaanermik ileqqunillu pilersitsineq, tamatumunngalu atatillugu immikkoortortap iluani suliffiulli iluani suleqatigiissutigisani allani suleqatigeeriaatsinik qulakkeerineq ineriartortitsinerlu.
 • Maleruagassanik aalajangiussanillu kinguneqarluartumik atuutsitsinissamik qulakkeerineq.
 • Immikkoortumi suliniutinik annertuunik piviusunngortitsinissamut pingaarnertut akisussaasuuneq.

 

Illit

Aqutsisumik ammasumik tapersersuisumillu, ineriartortitsisumik, aaqqiissutissanik eqqarsarnissamut iliuuseqarnissamullu piginnaasalimmik pissarsiorpugut. Immikkoortumik inerisaaneq ukkatissavat Peqqinnissaqarfillu tamakkerlugu suleqatigiilluarneq qulakkeerlugu.

 

Piginnaasatit:

 • Naapertuuttumik qaffasissumik ilinniagaqarputit, ajornanngippat peqqinnissakkut tunngaviusumik ilinniagalik masterinngorsimasorlu imal. peqqinnissaq pillugu ilisimatusarnermi kandidati assigisaluunniit
 • Aqutsinermik misilittagalik.
 • Aningaaqarnermiut tunngasunik annertuumik ilisimasalik.
 • Nunatsinni Peqqinnissaqarfimmik ilisimanninneq pingaartinneqassaq piumasaqaataananili.

 

Kinaavit?

 • Napparsimasut salliutippatit
 • Aqutsisutut ammasuuvutit, eqaatsumik pissuseqarlutit attaveqateqarumatuullutillu
 • Imminnut akerleriinnik sunnerneqarneq iliuuseqarfigisinnaavat suliassallu siunnerfilimmik isumatuumillu pingaarnersiorlugit tulleriiaarsinnaallugit
 • Nakimaatsumik ingerlatsinermik ukkassineq angusaqarusussuseqarnerlu piginnaasaqarfigaatit
 • Anguniagassanik takorluuisinnaassuseqarputit inerisaarusussuseqarlutillu
 • Iliuusissanik siunniussinissaq eqqarsartariaaseraat, iliuuseqarsinnaassuseqarputit akisussaassuseqarlutillu
 • Siumukartitsisinnaavutit ineriartortitsisinnaallutillu
 • Atituumik, itisuumik akimuillutillu suleqatiginnissinnaassuseqarputit
 • Ataatsimoorneq, ataatsimut eqqarsarneq – ataatsimoorlunilu akimuilluni sulianik naammassinnittarneq annertuumik ukkassaraatit
 • Politikkip ilinniagaqassutsillu akornanni sinnersaraaffimmiissinnaavutit
 • Sulisunik aqutsinerup sullivimmilu avatangiisit piginnaasanillu inerisaanerup sissuernissaat ilanngullugit kajungeraatit.

 

 

Neqeroorutigaarput

Atorfik pissanganartoq tamatigoortorlu, illit aqutsisutut immikkoortortamik nutaarluinnarmik pilersitsiniarnermi inerisaaqqinnermilu pingaarutilimmik pisussaaffeqassaatit. Unammilligassanik inerisaanissamullu periarfissanik pissanganartunik naapitsisassaatit, suleqatigiinnullu pimoorussisunut isumassarsinartunullu akuulerlutit. Ammasumik, qungujunnartumik assigiinngissutsinullu inissaqartitsisumik oqaloqatigeeriaaseqarneq suliffitta ilisarnaatigaa.

 

Attavissaq

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut Aqutsisoqarfiup pisortaanut Malene M. Nielsenimut oqarasuaatikkut: +299 48 35 01 imal. mailikkut: mamn@peqqik.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput

 

Qinnuteqarfissaq kingulleq:  27. september

Qinnuteqartunik oqaloqateqarnissat sap. ak. 40 ingerlanneqassapput

 

Atorfiniffissaq: 1. december 2019 immikkulluunniit isumaqatigiinnikkut.

 

Akissarsianut atorfininnermilu atugassarititaasunut tunngasut
Akissarsiassani atorfininnermilu atugassarititaasuni, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isuma- qatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorneqassapput.

 

Ineqarneq

Atorfimmut atatillugu malittarisassat atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq.

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 27. september 2019