Paamiut - Regionslæge

 

Vil du være en de af vores team og være med til at sikre sundhed, forebyggelse og behandling af befolkningen? Så kom til Paamiut og vær vores regionslæge.

 

Sundhedsvæsenet i Paamiut er rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sundhedscenteret og tilbydes beboere i byen.

 

Funktionerne udføres i et tæt samarbejde med øvrige personalegrupper kræver i nogle tilfælde tolkebistand.

 

Du skal være speciallæge i Almen Medicin. Ansættelsesperioden skal være mindst 6 mdr.

 

Der vil være dage og weekender hvor man har formaliseret vagt ca. 10 gange hver måned.

 

Arbejdet som læge består af de opgaver, vi har i klinikken. Faggrænser er meget flydende i den daglige drift.

 

Der er adgang til laboratorium og røntgen. Det forventes ikke, at du har kirurgiske færdigheder.

 

Speciallægerne på Dronning Ingrids Sundhedscenter (Almen Mediciner) og speciallægerne på Dronning Ingrids Hospital Nuuk er tætte samarbejdspartnere.

 

Hvem er vi?

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du bliver del af et lille sundhedscenter med dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes.

 

Hvem er du?

  • Fagligt engageret og effektiv i dit daglige arbejde
  • Åbensindet overfor kulturer og tilpasningsdygtig
  • Som person er ambitiøs, kommunikerende og smilende

 

Paamiut

Paamiut er placeret syd for Nuuk på den Grønlandske vestkyst. Byen har ca. 1300 indbyggere.

 

Tiltrædelse:  Primo november 2019 eller efter aftale.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Jesper Olesen på tlf. (+299) 53 05 08 eller på e-mail: JEOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreassen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2019