Qaqortoq - Sundhedsplejerske søges

 

Er du vores nye sundhedsplejerske fra januar 2020?

 

Ønsker du kun et vikariat i første omgang, så vil vi gerne høre fra dig alligevel.

 

Der er to sundhedsplejerskestillinger i regionen, begge med placering på Regionssygehuset i Qaqortoq. Du vil have kontor med din kollega. Kontoret er fysisk placeret som nabo til vores jordemødres kontor/ svangre konsultationer.

 

Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 60 fødsler/årligt samlet).

 

Regionen består af 3 byer; Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik. Som sundhedsplejerske vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor at du må påregne, at der vil være rejser indimellem.

 

Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, ind- og udskolingsundersøgelser, konsulentfunktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov. Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter er også inkluderet i arbejdet.

 

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med de to jordemødre på regionssygehuset samt sengeafdelingen der, hvor du til tider vil fungere som den rådgivende sundhedsperson ved syge indlagte børn.

 

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resten afdelingerne/ funktionerne på regionssygehuset.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • At du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • At du har nogle års erfaring, da arbejdet er ret selvstændigt.

 

Vi tilbyder:

  • Et spændende/udfordrende arbejde, der stiller krav til din faglighed
  • Mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på sygehuset, hvor sundhedsplejen har sit fælleskontor

 

I regionen, som består af de tre byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq, er der samlet ca. 7.500 indbyggere, og det årlige fødselstal ligger på ca. 60.

Der er syv tilhørende bygder til regionssygehuset, som også serviceres fra Regionssygehuset i Qaqortoq

 

Yderligere informationer omkring vores kommune, se under www.kujalleq.gl

Tiltrædelse 1. januar 2020

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 76 31 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 25. september 2019