Qaqortoq - Afdelingssygeplejerske

 

Brænder du for ledelse og vil du være med til at præge udviklingen på regionssygehuset i Qaqortoq?

 

Vi søger lige nu en afdelingssygeplejerske med start d. 1. oktober 2019 i en fast stilling – dog med mulighed for at prøve stillingen af i en 6 måneders periode, i første omgang.

 

Afdelingssygeplejersken varetager den daglige ledelse på sengeafdelingen, samt ambulatoriet og er medansvarlig for implementeringen af de overordnede strategier og målsætninger fra regionsledelsen. samt det politiske niveau

Stillingen indebærer et tæt samarbejde med regionsledelsen samt afdelingssygeplejerskerne på de to tilknyttede sundhedscentre i Region Kujataa.

Mødevirksomhed foregår via skype.

Du vil fysisk være placeret på samme gang som regionsledelsen.

Organisatorisk placering vil være i linjeorganisation under den ledende regionssygeplejerske.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, med en relevant lederuddannelse.

At du ser positiv på tværfagligt samarbejde, kan lede/sparre/inspirere og ikke mindst samle sengeafdelingen og skadestuen på regionssygehuset, som personalemæssigt også arbejder på tværs.

Arbejdet omfatter også en undervisende / pædagogiske funktion, idet regionssygehuset har sygeplejestuderende, sundhedsassistent elever, sundhedshjælper elever og portørredder elever, hele året rundt.

 

Regionsygehuset er modtagerafdeling for byens borgere og har plads til 18 patienter og da vi er byens eneste sygehus, betyder det at vi har et meget blandet patientklientel.

Regionssygehuset fungerer udover sengeafdelingen også som læge-skadestuepraksis med laboratorie, røntgen og operationsfunktioner i samme afsnit.

På regionssygehuset findes også andre funktioner i form af sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, fysioterapeuter, ergoterapeut, forebyggelsesassistent samt servicefunktionerne.

Der bor i Qaqortoq by cirka 3600 indbyggere inklusiv de 7 tilhørende bygder.

 

Læs mere om regionen HER

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail ikc@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 23. august 2019