Nuuk - Fysioterapeut

Fysioterapeut til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

 

Vi søger en fysioterapeut til Terapiafdelingen 40 t/ugentlig fra den 1.9.2019.

 

Hospitalet er normeret til 191 senge fordelt på kirurgisk, medicinsk og intensivafdeling samt patienthotel.

DIH har specialafdelinger for ortopædkirurgi, intern medicin, pædiatri, gynækologi og parenkymkirurgi.

Terapiafdelingen består af 9 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, en ledende terapeut, 3 tolke/medhjælpere samt en kontorassistent. Afdelingen har gode faciliteter med træningssal, varmtvandsbassin og separate behandlingsrum.

Der er weekendvagt hver 9. weekend.

 

Der foretrækkes fysioterapeuter med erfaring og kvalifikationer indenfor behandling af muskuloskeletale problemstillinger samt erfaring og kompetence med behandling af indlagte kirurgiske og/eller medicinske patienter.

Der er tæt samarbejde med ergoterapeuterne på afdelingen, terapeuterne på regionssygehusene samt terapeuterne i kommunerne.

Det fysioterapeutiske arbejdsfelt er meget bredt og udfordrende, og indebærer behandling af såvel indlagte som ambulante patienter. De ambulante patienter henvises fra kirurgisk og medicinsk ambulatorium samt Dronning Ingrids Sundhedscenter, der fungerer som lægepraksis for hele Nuuk.

 

Vi ønsker en fysioterapeut, som er fleksibel, kan arbejde selvstændigt, som ikke er bange for udfordringer, og kan bidrage til fortsat udvikling i afdelingen og til dens tilbud.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

  

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 22. juli 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Forventet ansættelsessamtaler: Uge 30, 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til konstitueret terapeut Mia Steffensen på tlf. +299 34 344291 efter kl. 12.30 dansk tid eller på e-mail: mias@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 22. juli 2019