Region Disko - Sygeplejersker

 

Vi langtidsplanlægger og gør du det samme, så lad os mødes i Grønland til vinter.

 

I region Disko mangler vi sygeplejersker på Regionssygehuset i Aasiaat og på vores sundhedscenter i Qasigiannguit fra d. 1.december 2019. Vi søger dig der har kan være hos os i minimum 3 måneder eller som søger fastansættelse.

 

Region Disko

Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 2 byer med sundhedscentre, samt 8 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.200 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

At arbejde som sygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring. Det kræver mod og lyst, og har du begge dele, så venter der dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

Det er anderledes at arbejde som sygeplejerske i Grønland end i Danmark. Nogle arbejdsopgaver vil du nikke genkendende til, andre arbejdsopgaver vil være nyt for dig.

Der vil altid være en anden kollega som du kan sparre med.

For at søge til Grønland er det vigtigt, at du har gjort dig bekendt med dine stærke sider, for dem får både du og vi brug for. Sammen er vi stærkest, og vi er derfor meget opmærksomme på alle de enkeltes ressourcer, for at få det mest optimale ud af vores personalesammensætning, således at vi kan give det bedste videre til patienterne.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

 

Regionssygehuset i Aasiaat:

Sygehuset har i 2001-2003 været igennem en omfattende renovering. I 2011 er der blevet suppleret med en energioptimering.

Sygehuset modtager hovedsagelig patienter fra Aasiaat by og nærliggende bygder, men som Regionssygehus modtager vi også patienter fra Qeqertarsuaq og Qasigiannguit.

Ledelsen af sygehuset varetages af den ledende regionslæge og den ledende regionssygeplejerske i samarbejde med regionsdriftslederen. Foruden regionssygehuset varetager de også ledelsen af de øvrige sundhedsenheder i Region Disko.

Plejepersonalet består af sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og enkelte ufaglærte sundhedsarbejdere.

 

Regionssygehuset har følgende afdelinger:

 • Sengeafdeling (Uninngavik) med i alt 22 sengepladser, der dækker mange patientkategorier

 

Ambulatorium med følgende funktioner:

 • Lægekonsultation.
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Bygdekonsultationer via telemedicin
 • Venerea klinik
 • Skadestue
 • Røntgenafdeling
 • Laboratorium
 • Apotek
 • Tolkekontor

 

Hjemmesygeplejen er en del af sundhedsvæsenet, der fungerer i et tæt samarbejde med kommunen i ”Den Integrerede Kommunale Plejeordning”. Fagligt refererer hjemmesygeplejen til ledende regionssygeplejerske, og samarbejder tæt med plejehjemmet, hvorfra også hjemmehjælpen ledes.

Sundhedsplejen udgår fra sygehuset.

Psykiatrisk hjemmesygeplejerske har ansvaret for distriktspsykiatrien med base på sygehuset

Fysioterapi, hvor både indlagte og ambulante patienter behandles af 2 fysioterapeuter.

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

Samtidig tilbyder vi også en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse.  Således har du mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål du har brug, inden du sender din ansøgning.

 

Vi kan således tilbyde

 • Engagerede grønlandske og danske kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring
 • En dagligdag, der udspiller sig i mødet mellem grønlandsk og dansk kultur, hvor vi til stræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
 • Introduktion og grundig oplæring
 • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt.
 • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist.
 • En arbejdsplads hvor du får mulighed for at følge patienten i hele forløbet
 • Hvor kreativitet også kan vise sig at være en måde at løse en opgave på
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsæde.

 

Som kommende kollega lægger vi vægt på, at du

 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Er omstillingsparat i forhold til at arbejde i en anden kultur
 • Magter at have mange bolde i luften
 • Er robust, engageret og fleksibel
 • Kan lide at arbejde tværfagligt.
 • Kan lide at arbejde som generalist

 

Vi ser gerne, at du

 • Kan ”stikke fingeren i sneen” når situationen kræver det.
 • Har erfaring med EPJ. I Grønland anvendes COSMIC.
 • Har fokus på det gode patientforløb.

 

Qasigiannguit Sundhedscenter:

I Qasigiannguit bor der ca. 1080 indbyggere.

Sundhedscenteret i Qasigiannguit består af et ambulatorium, hvor der foregår både læge- og sygeplejekonsultationer.

Derudover er der et sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser.

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt, alle slags patientkategori.

Det sundhedsfaglige personale har på skift tilkaldevagter fra hjemmet.

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsmedhjælper, 1 læge, 1 tolke, 2 portører, lægesekretær som fungerer også som tolk, samt 5 afdelingshjælpere og en rengøringsdame.

Sundhedscenteret råder over laboratorieudstyr og røntgen, der betjenes af oplært personale.

Apotekerfunktionen varetages også af sygeplejersker samt sundhedsmedhjælperen.

 

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på

 • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • At du har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
 • At du sætter pris på nye udfordringer
 • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger

 

Du vil sammen med de 2 sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

Samtidig tilbyder vi også en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse

 

For begge stillinger gælder det

At vi afholder ansættelsessamtaler over Skype, så det vil være godt hvis du har en sådan konto.

Vi vægter dette højt, da vi gerne vil sikre så god en ansættelsesprocedure som muligt, kombineret med at det giver os mulighed for at hilse på hinanden, inden eventuel ansættelse.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Samtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Sofie Broberg  sofi@peqqik.gl eller tlf. +299 89 22 11. Alternativt til koordinerende afdelingssygeplejerske i Aasiaat Lotte Reimer LPIR@peqqik.gl eller tlf.nr. +299 89 42 53.

Afdelingssygeplejerske ved Qasigiannguit Sundhedscenter, Suzanne Irene Rasch e-mail: SZRA@peqqik.gl eller tlf.nr. +299 91 45 18

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Niels Dorph på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: NIDO@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019