Nuuk - Intensiv sygeplejersker til sommer

 

Kortidsvikariater til intensivsygeplejersker på Akutområdet!


Er du specialuddannet intensivsygeplejerske? Så er det sikkert dig vi leder efter!

Vi mangler intensivsygeplejersker og sygeplejersker med intensiverfaring til kortidsvikariater- eller langtidsvikariater til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. 

Byd ind på de uger, som passer ind i dine planer. Måske du kan hjælpe os tre uger – eller flere?

 

Det drejer sig om ugerne 23-32.

 

Intensivafdelingen er en højteknologisk afdeling, hvor vi varetager sygeplejen og behandlingen af kritisk syge patienter. På afdelingen modtager vi alle patientkategorier, således præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dag tid. Intensiv er normeret til 4 pladser for voksne og/eller børn.

 

Det brede patientklientel, stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfaglige samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.  Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages i og har medbestemmelse på eget sygdoms - og behandlingsforløb.

 

I afdelingen har vi stor fokus på kompetenceudvikling og læring, således er vi nu uddannelsessted for Den grønlandske Specialuddannelse for sygeplejersker i Intensiv sygepleje.

  

Som intensivspecialuddannet sygeplejerske vil du, med afsæt i kerneopgaven, være med til at højne det faglige niveau, sikre kompetencer og udvikling og ikke mindst medvirke i skabelsen af et inspirerende læringsmiljø både internt og på tværs i organisationen. Som eneste afdeling i Grønland, der tilbyder intensiv pleje og observation, er der stor mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i en afdeling, hvor ikke 2 dage er ens.

 

Interesseret og nysgerrig:  Send dit CV til Nina Lennert på e-mail: nien@peqqik.gl   

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgningsfrist: d. 19. juli 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Nina Lennert på tlf. (+299) 34 48 50 eller på e-mail: NIEN@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist: 19. juli 2019