Ilulissat - Anæstesisygeplejerske (vikariat)

 

Du kan se frem til et spændende job på vores regionssygehus, som modtager patienter fra hele regionen til udredning, behandling samt i transit på vej til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Rigshospital i København.

 

Jobbet

At arbejde som anæstesisygeplejerske i Grønland er en spændende opgave. Du skal som anæstesisygeplejerske bedøve en dag om ugen til elektiv kirurgi og har tilkald hver anden weekend. Du kan således blive kaldt til akutte operationer eller hvor der er brug for dine anæstesikompetencer. Du er primært ansat i sengeafdelingen og indgår i skiftende vagter samt udfører almindeligt sygeplejearbejde. Det er derfor et anderledes og mere afvekslende arbejde end du måske er vant til.

 

Kvalifikationer

  • Erfaring indenfor sygeplejefaget er at foretrække
  • Erfaring med EPJ – i Grønland anvendes COSMIC

 

Hvem er du?

  • Selvstændig og ansvarsbevidst
  • Gode kommunikative og samarbejdende evner
  • Robust, effektiv og fleksibel
  • Nærværende og bidrager med godt humør

 

Hvem er vi?

Sygehuset har en stor lægeklinik med et veludbygget primær sundhedsvæsen. Sengeafdelingen har 23 senge, med en stue til akutmodtagelse og en stue til børnemodtagelse. Vi har en barselsstue, ca. 130 fødsler årligt og samtidig har vi en stue specielt beregnet til palliation.

 

Operationsafdelingen består af to moderne operationsstuer, hvoraf den ene anvendes til lokal elektiv kirurgi, og den anden OP-stue benyttes fortrinsvis til specialister, der skal udføre elektiv kirurgi. Disse specialister har deres egne anæstesisygeplejersker med.

 

Ansættelsesperiode 1. juli 2019 – 31. august 2019

Der er mulighed for efterfølgende fastansættelse eller forlængelse af vikariatet.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling".

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Peter Vedsted på tlf. (+299) 56 21 55, e-mail: VEDS@PEQQIK.GL eller ved chefsygeplejerske Ella Skifte på (+299) 34 43 94, e-mail ELLA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 21. april 2019