Nanortalik - Afdelingssygeplejerske

 

Kan du lide at arbejde med ledelse kombineret med klinik? Så er det her du skal søge.

 

Sundhedscenteret i Nanortalik, søger en afdelingssygeplejerske med start snarest muligt eller efter aftale. Kan du kun komme i et vikariat til en start, så lad os tale sammen alligevel.

Læs mere om Nanortalik HER

 

Afdelingssygeplejersken har ansvaret for den daglige ledelse, planlægning, tilrettelæggelse samt udførelse af sygeplejen udover den daglige ledelse af personalegruppen.

Personalegruppen består af 1 læge, 2 sygeplejersker inkl. afdelingssygeplejersken, 5 sundhedsassistenter, 2 portører, 1 kontorassistent, 1 lægesekretær samt 3 personaler ansat i de tilhørende bygder, udover vaskeri og afdelingsmedhjælperne.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere.

Sygeplejerskerne på sundhedscenteret har tilkaldevagter efter endt dagarbejde.

 

Der arbejdes der på en kontinuerlig udnyttelse af ressourcerne, samt effektivisering af patientforløb. Afdelingssygeplejersken indgår i et ledelsesform i regionen og der holdes jævnlig møder via Skype.

Sundhedscenteret har plads til 12 patienter.

Der er 3 tilhørende bygder til Nanortalik by, inklusive bygderne er indbyggerantallet på ca. 1200 personer, hvoraf de cirka 1100 er bosiddende i selve byen.

 

At være ansat både som leder og som sygeplejerske på et sundhedscenter, bevirker et spændende arbejdsfelt og et par års klinisk erfaring før ansættelse vil være en klar fordel. Du vil have et tæt samarbejde med regionsledelsen, som kommer på besøg i perioder.

Der vil være mulighed for skype møder med de andre afdelingssygeplejersker i regionen, du vil i forbindelse med din introduktion starte på regionssygehuset i Qaqortoq.

 

Har du lyst til det alsidige arbejde mellem klinik og det administrative, er det her, du skal søge.

 

Ønskede kvalifikationer

  • Mod på ledelse – kan lide at arbejde alsidigt
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Humor og rummelighed

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende Regionssygeplejerske i Qaqortoq, Inge Kolby Pedersen på telefon +299 64 76 31 alternativt via mail; ikc@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 27. marts 2019