Ilulissat - Sygeplejerske til livsstilsværksted (LV)

 

Vil du være med til at arbejde med forebyggelse og motivation af borgere med livsstilssygdomme til ændringer af deres livsstil og bevare en god livskvalitet?

 

Regionssygehuset i Ilulissat søger en sygeplejerske til Livsstilsværkstedet (LV)/Inuunerissaavik med tiltrædelse d. 1. april 2019 eller efter aftale.

Stillingen er vagtfri og du arbejder mandag til fredag.

Arbejdsområdet dækker arbejde i livstilsværkstedet og øjenambulatoriet og der vil være oplæring til stillingen.

 

Arbejdet vil bestå i

 • Udføre sundhedsvejledning ved anvendelse af den motiverende samtale til at hjælpe borgeren til at foretage små ændringer i hverdagen hen imod en bedre livskvalitet.
 • Udføre telemedicinske øjenundersøgelser, herunder vurderinger og kontroller.
 • Udføre diabetisk øjenscreening.
 • Udføre opfølgning på patienter med diabetes, KOL og forhøjet BT.
 • Sikre en høj datakvalitet i LV og korrekt registrering af data.
 • Udarbejde kvalitetsdokumenter/arbejdsbeskrivelser og sikre at de bliver ajourført og korrekt arkiveret (D4).
 • Være ansvarlig for borgere i bygderne med livsstilssygdomme og sikre kontrol mv.
 • Sikre opdateret viden omkring de nyeste anbefalinger og vejledninger indenfor LV’s område.
 • Sikre høj borgertilfredshed ved at have fokus på optimering af arbejdsgange, information og tilbagemelding – i tæt samarbejde med sekretær.
 • Følge op på iværksatte ydelser, herunder evaluering af indsatserne.
 • Medvirke til udarbejdelse af informationsmateriale og sikre opdatering af dette.
 • Støtte op om implementeringen af livsstilsværksteder i hele Region Avannaa i samarbejde med regionsledelsen.
 • Medansvarlig for koordinering af sundhedsfremmende aktiviteter i hele Region Avannaa.

 

Du vil i øvrigt skulle deltage i

 • Vejledning og undervisning af elever og studerende, og medansvarlig for introduktionen af nyt personale.
 • Formidling af viden og undervisning tværfagligt og internt, med hjælp fra interne eller eksterne samarbejdspartnere.
 • Deltage i tværfaglige sundhedsfremmende arrangementer/tiltag til styrkelse af Folkesundheden (fx i samarbejde med kommunens forebyggelseskonsulenter).
 • Samarbejde med sekundære afdelinger såsom hjemmesygeplejersker, psykiatrisk hjemmesygeplejerske og sundhedsplejersker.
 • Samarbejde med landsdækkende øjensygeplejerske i Nuuk og øjenklinikken i Glostrup med telemedicinske billedforsendelser og svar.

 

Det er en fordel, hvis du har bred klinisk erfaring inden for livsstil og gerne indenfor forebyggelse.

Du refererer til afdelingssygeplejersken i ambulatoriet.

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved chefsygeplejerske Ella Skifte e-mail ella@peqqik.gl  tlf. 00299 94 71 22/00299 34 43 95 eller til ledende regionslæge Peter Vedsted på e-mail veds@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019