Ilulissat - Sundhedsplejerske

 

Vil du være med til at varetage arbejdet som sundhedsplejerske i Grønlands nordligste region?

 

Sundhedsplejerske søges til fast stilling på Regionssygehuset i Ilulissat d. 1. april 2019 eller efter aftale.

Som sundhedsplejerske i Ilulissat vil du være tilknyttet regionssygehuset, hvor der også er fysisk kontor.

Sygehuset har 65 ansatte og 21 sengepladser. Vi har en børnestue og 3 barselssenge.

Regionssygehuset er et fødested, hvor der cirka bliver født 110 børn om året.  

Se mere her: Ilulissat

 

Stillingen er normeret til 3 sundhedsplejersker, som varetager sundhedsplejen i region Avannaa.

Hver sundhedsplejerske har et sundhedscenter som deres fokusområde. Sundhedsplejerskefunktionen er alsidig og har mangeartede aktiviteter og der arbejdes efter fælles faglige retningslinjer.

Aktiviteterne omfatter hjemmebesøg, konsultationer på sygehusets klinik undervisning, fødselsforberedelse, hvor programmet hedder MANU foregår i samarbejde med jordemoder. Konsulentfunktion i 9 daginstitutioner.

Børneundersøgelser og vaccinationer varetages i sundhedsplejen samt skolesundhedspleje med funktionsundersøgelser, sundhedssamtaler og vaccinationer.

 

Der er i Det Grønlandske Sundhedsvæsen fokus på tidlig indsats og sårbare familier.

Derudover er der etableret tværfaglige samarbejde med respektive instanser og dette specielle arbejde fylder en del af jobbet.

Arbejdet som sundhedsplejerske kræver handlekraftighed, selvstændighed og solid sundhedsplejefaglig basis og en evne til at strukturere og følge op på opgaverne, med respekt for kulturen i Grønland.

 

Som noget nyt:

Region Avannaa strækker sig fra Ilulissat over Uummannaq, Upernavik og til den nordligste by Qaanaaq.

Det betyder, at du som fast sundhedsplejerske bliver tilknyttet en af byerne med tilhørende bygder samt en del af Ilulissat by, som du deler med dine kollegaer.

Du skal som konsulent rejse til en af byerne og have ansvaret for byens sundhedsplejerskefunktion i samarbejde med de lokale ansatte – enten sundhedsplejerske/sundhedsplejerskeassistent og lign.

Kvinder fra Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq føder i Ilulissat med mindre de visiteres til Nuuk pga. en mulig risikofødsel.

Der er ca. 110 fødsler i Ilulissat, ca. 40 gravide fra Uummannaq, og ca. 40 gravide fra Upernavik og ca. 10-15 fødende fra Qaanaaq.

 

Bygder:

I Ilulissat området er der 4 bygder, omkring Uummannaq er der 5 bygder, omkring Upernavik er der 9 bygder og omkring Qaanaaq er der 2 bygder.

Hver by/bygd påregnes besøg minimum 2 gange årligt.  

Konsulentfunktionen kan ved behov varetages ved telemedicinsk kontakt.

Hvis du har særlig interesse for forebyggelse og sundhedsfremme, og lyst til at arbejde med dit fag i de nordlige omgivelser, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • du har nogle års erfaring som sundhedsplejerske, og arbejder selvstændigt
  • du er vant til at arbejde med skolebørn
  • du er indstillet på tværfagligt samarbejde
  • du kan arbejde med respekt for en anderledes kultur

 

Vi kan tilbyde dig:

  • et varierende og udfordrende arbejde, som stiller krav til din faglighed og fleksibilitet
  • muligheder for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • et regionssygehus i udvikling

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved chefsygeplejerske Ella Skifte på tlf. +299 94 71 22 eller ella@peqqik.gl Stillingsbeskrivelse kan rekvireres.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL  

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019