Nuuk - Palliationssygeplejerske til nyoprettet stilling

Parenkymkirurgien i Nuuk søger palliationssygeplejerske i nyoprettet projektstilling

 

Er du en faglig nørd og kan du lide at arbejde i dybden? Så har vi en unik og spændende stilling til dig

 

Du får en unik og spændende stilling, hvor du anvender dine kompetencer indenfor det palliative område med en forskningsbaseret tilgang. Du vil få mulighed for at indsamle empiri og udfærdige en rapport efter minimum ½-1 års vikariat. Vi forestiller os, at du har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på hospitalet med henblik på at implementere tiltag i forhold til palliation.

 

Du kan forvente primært at indgå i dagvagter, men der må også påregnes få vagter pr. måned af hensyn til helhedsplejen omkring patienterne. Herudover afsættes der en fast ugentlig administrativ dag.

 

K2 – en bred, organkirurgisk sengeafdeling

Et Grønland uden hospice og uden palliative afdelinger udfordrer sengeafdelingen, som primært har en kurativ tilgang. Vi har et stort indtag af elektive og akutte operationskrævende patienter. Vi rummer i perioder rigtig mange terminale patienter, hvorfor vi ønsker at skærpe opmærksomheden indenfor det område. I arbejdet på at tilbyde de bedste forudsætninger for pleje i den sidste tid, har vi brug for din hjælp.

 

Du bliver del af en afdeling, som er kendt for et godt samarbejde, venlige og imødekommende kollegaer. Vi vægter et positivt humør højt. Vi er opmærksomme på hinandens kompetencer, vores speciale og sparring med hinanden. Det sikrer effektivitet og høj faglighed i vores hverdag.

 

Vi tilbyder

  • Arbejdsglæde, hvor vi hver især er opmærksomme på trivsel og tager medansvar
  • Humor – vi griner hver dag
  • Godt kollegialt samarbejde
  • Udfordringer og gode udviklingsmuligheder
  • Fleksible arbejdstider, hvor vi internt hjælper hinanden med f.eks. vagtbyt

 

Her er Birthe. Hun er sygeplejerske og har været på K2 i 2 år. Sammen med sine kollegaer glæder hun sig til at tage imod dig på afdelingen

 

Vi søger

  • Uddannet sygeplejerske med en relevant overbyggende efteruddannelse – gerne diplom, kandidatgrad, master, PhD eller tilsvarende
  • Fagligt hengiven – du brænder for dit arbejde og den gode patientbehandling
  • Kan anvende evidensbaseret viden i praksis og opsamle empiri/data på afdelingen
  • Kan skrive afhandling, som danner grundlag for vores omstrukturering
  • Kan undervise kollegaer i ny viden og være tovholder på området

 

Som person er du fleksibel, kan bevare overblikket og roen i pressede situationer, samt er opsøgende og tager ansvar i forhold til egen oplæring. Herudover har du humor samt forstående og åbensindet arbejdstilgang, bl.a. i forhold til andre kulturer.

 

Tiltrædelse 15. marts 2019 eller efter aftale

Stillingen er tidsbegrænset

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling"

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28. februar 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske ved K2, Anna Wangenheim, på tlf. (+299) 34 48 68 eller på e-mail: ANWA@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. Vi modtager kun ansøgning i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 25. februar 2019