Nuuk - Afdelingssygeplejerske til Inter Mediær Afsnit

 

Du kan se frem til en spændende hverdag i et selvkørende afsnit med stor medindflydelse, hvor det gode arbejdsmiljø vægtes højt. Afsnittet modtager og behandler primært akutte medicinske patienter fra hele Grønland, herunder hjertepatienter til telemetri overvågning.

 

Afsnittet er normeret til 12 sygeplejersker, heraf 8 fastansatte mens de øvrige er vikarer. Der er to sygeplejersker i hver vagt plus en medicinsk speciallæge som er fast tilknyttet afsnittet i dagvagt. Efter kl. 16.00 vil vagthavende mediciner have ansvaret for behandling af patienterne.

 

Inter Mediær Afsnit (IMA) har medicinske patienter og er organisatorisk placeret under Akutområdet. Afdelingen er normeret til 6 intermediære patienter i alderen fra 12 år. IMA åbnede den 1. februar 2018, og er derfor en ny afdeling i rivende udvikling. IMA ligger i forlængelse af Intensiv Terapi Afsnit (ITA). Vi har samme ledelse men arbejder i hver vores afsnit.

 

Vi søger

 • Har videreuddannelse på diplom eller masterniveau
 • Har erfaring indenfor det medicinske speciale og gerne kardiologi
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed
 • Har lyst til at være med til at skabe noget nyt
 • Brænder for at gøre en forskel og bliver en del af et anderledes og udfordrende sundhedsvæsen
 • Kan tænke og arbejde dynamisk og proces orienteret i et tværkulturelt arbejdsmiljø

 

Vi tilbyder

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der forventes en kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Medicinsk Afdeling (bl.a. ugentlig møder)
 • Mulighed for at udvikle et nyt afsnit
 • Engageret medarbejder
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend og alpin ski.

 

Tiltrædelse 1. marts 2019 eller efter aftale.

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling".

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på tlf. (+299) 34 44 07 (efter kl. 12 dansk tid) eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 25. januar 2019