Nuuk - Afdelingssygeplejerske til Intensiv Terapi Afsnit

 

Du bliver afdelingssygeplejerske på en afdeling som modtager alle patientkategorier med kritisk sygdom, heriblandt præmature, børn og voksne fra de medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske specialer. Vi varetager desuden opvågningsfunktionen uden for normal dagarbejdstid. Intensiv er normeret til fire pladser for voksne og/eller børn.

 

Du vil som leder være med til at sætte dit præg på, hvordan afsnittets arbejdsgange og kultur udvikles. Herunder løbende udarbejdelse samt fornyelse af politikker, retningslinjer og instrukser, undervisning i relevante temaer og fokus på arbejdsmiljø og kultursammenføring. Områdeledelsen har stort fokus på, at afsnittet får kontinuerligt faglig udvikling. Et godt arbejdsmiljø vægtes højt.

 

Det brede patientklientel stiller store krav til de sygeplejefaglige kompetencer samt det tværfaglig samarbejde. Vi lægger vægt på patientsikkerhed, høj faglighed, og kontinuitet i patientplejen.  Vi har en helhedsorienteret tilgang til sygeplejen, som tilpasses den enkeltes egenomsorgskapacitet, og hvor patienten og dennes pårørende inddrages, samt har medbestemmelse i eget sygdoms - og behandlingsforløb.

 

Vi er ca. 20 sygeplejersker ansat med specialuddannelsen i intensiv sygepleje, hvoraf ca. ¼ er fastansatte. Det betyder, at ITA på årsbasis ansætter mange vikarer med specialuddannelse i Intensiv sygepleje, ofte i korte vikariater. Det fordrer store samarbejdsevner og omstillingsparathed.

 

Vi søger

 • Har videreuddannelse på diplom eller masterniveau
 • Har specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • Kan holde fokus trods mange vikaransatte
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen og kan bevare roen og overblikket i pressede situationer
 • Har sund og god humor samt besidder stor tålmodighed
 • Brænder for at gøre en forskel og bliver en del af et anderledes og udfordrende sundhedsvæsen
 • Kan tænke og arbejde dynamisk og procesorienteret i et tværkulturelt arbejdsmiljø

 

Vi tilbyder

 • En stilling med mange opgaver og udfordringer
 • God introduktion til et bredt fagligt spektrum
 • En afdeling hvor der arbejdes med kontinuerlig udvikling i opgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Akutområdet
 • Et tæt samarbejde med de andre områder og regioner
 • Engagerede medarbejdere
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Nuuk

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend og alpin ski.

 

Tiltrædelse 1. marts 2019 eller efter aftale.

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling"

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 5

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på tlf. (+299) 34 44 07 (efter kl. 12 dansk tid) eller på e-mail: AFHA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 25. januar 2019