Nuuk - Farmaceut til Landsapoteket

 

Som farmaceut hos os får du en spændende hverdag med mulighed for at deltage i udvikling af lægemiddelområdet i Grønland. Her er sygehusapotek og primær apotek samlet under samme tag.

 

Landsapotekets kerneydelse er service med fokus på medicindistribution til sundhedsvæsenet og kundebetjening af borgerne i Nuuk. Da al receptpligtigmedicin er gratis i Grønland, vil diskussioner om tilskud og mersalg ikke være på dagsordenen. Faglig dialog om rette valg af lægemiddel og farma-økonomiske vurderinger af nye lægemiddelgrupper vil til gengæld præge dagligdagen.

 

Du kan se frem til tæt samarbejde med Landsapotekeren om overordnede opgaver som udarbejdelse og overholdelse af rekommandationer, rådgivning af landets øvrige apoteks- og sundhedskollegaer. Forvent ikke lange dage foran computeren, men at blive involveret i:

 • Logistiske udfordringer
 • Rådgivning til byens borgere
 • Servicering af medicinmodulet i EPJ i tæt samarbejde med projektorganisationen
 • Tværfagligt samarbejde med hele Grønland
 • En anderledes og varieret dagligdag med muligheder for at præge din egen hverdag

 

Arbejdstiden er 8 – 16 på hverdage og med tilkaldevagt fra hjemmet hver 3. weekend. Medicinudvalget er fastlagt af Lægemiddelkomiteens rekommandationer, og skal i videst mulige omfang følges.

 

Hvem er du?

 • Situationsfornemmelse og holdånd
 • Erfaring med rådgivning, information og medicingennemgang
 • Tværfagligt samarbejde
 • Flair for IT systemer som Apovison og Cosmic
 • Lyst til skranke- og driftsopgaver
 • Ønske om udfordring i en anden kultur, hvor løsningerne kan og skal være utraditionelle

 

Hvem er vi?

På landsplan er vi elleve farmakonomer og tre farmaceuter i lægemiddelområdet. På Landsapoteket arbejder Landsapotekeren, to farmaceuter og fem farmakonomer, så du kan forvente tæt sparring og gode kollegaer. Vi har plads til alle - både dem med erfaring indenfor sygehusverden og dem med baggrund fra primær apotek.

 

Tiltrædelse: 1. marts 2019 eller efter aftale

Vi tilbyder både fast stilling eller vikariat.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem linket "Søg denne stilling".

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Landsapoteker Inge Mortensen på tlf. (+299) 34 48 71; e-mail: IMT@PEQQIK.GL eller ved farmaceut Camilla Møbjerg på tlf. (+299) 34 47 37; e-mail CMAN@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. Vi modtager kun ansøgning i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 27. januar 2019