Nuuk - Sygeplejersker til rotationsordning ved Psykiatrisk afdeling

 

Psykiatrisk afdeling

Psykiatrisk afdeling ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er en akut modtagerafdeling med patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og læge. Vi har ansat omkring 20 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af kontaktpersonsordning, skærmning, relationer og netværk, miljøterapi og psykoedukation.

 

Din hverdag

Du vil være kontaktperson for en til tre patienter, hvor du både underviser patienten og dennes familie i medicin og sygdom, men også motiverer patienten til at deltage i eget forløb og behandling. Vi har en arbejdstilgang hvor relationsbehandling og miljøterapi er afgørende. Herigennem skal du motivere patienten og familien til at etablere et samarbejde om noget positivt, ligesom du og patienten sammen skal skabe patientens egen hverdag.

 

Vi har et tæt samarbejde på afdelingen, hvor du indgår i dagligt team med kolleger om at forberede stuegang samt varetage de almene sygeplejeopgaver. På denne måde sikrer vi at hinandens kompetencer udnyttes mest effektivt.

 

Vi tilbyder

Du bliver del af en afdeling hvor faglighed og kvaliteten vægtes højt. Dette er afgørende for at patienten får den rette behandling og forløb. Derfor kan du også se frem til et engageret personale, hvor sparring og vidensdeling er en naturlig del af hverdagen, f.eks. har vi ugentlige behandlingskonferencer og tværfaglig organisering om fælles behandlingsplan for den enkelte patient. Ligeledes briefer vi altid hinanden ved vagtskift, så kvaliteten og den professionelle behandling bibeholdes.

 

Vi forventer

  • Du er sygeplejerske med erfaring eller specialuddannelse i psykiatri.
  • Du vægter faglig udvikling højt og bidrager aktivt hertil, f.eks. ved sparring og vidensdeling med kollegaer.
  • Du er engageret i dit fag og kan motivere andre mennesker til at deltage i aktivt i projekter/forløb.

 

Tiltrædelse

Vi søger sygeplejersker, som ønsker at indgå i en rotation på hver 3 måneder, hvor du dækker en eller flere af følgende perioder:

  • 1. april 2019 – 30. juni 2019
  • 1. juli 2019 – 30. september 2019
  • 1. oktober 2019 – 31. december 2019

Angiv gerne i din ansøgning hvilken periode, som du søger.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 48 49 15 (efter kl. 12.30 dansk tid) eller på e-mail: ABKJ@PEQQIK.GL  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 1. januar 2019