Disko - sygeplejersker

 

Sygeplejersker til Diskobugten

 

Vi tilbyder en enestående chance for at komme til Grønland. Grib den og få både faglige og kulturelle oplevelser for livet!

 Højt til himmelen. Faglig udfordring. Oplev dig selv i en anden kultur. Isskosser så store, at man slet ikke forstår det! Horisont.

Vi kunne blive ved!

 

Kort sagt: Kom til Grønland og få dit livs eventyr, både menneskeligt og fagligt.

 

Der er aktuelt 3 ledige sygeplejerske stillinger i Region Disko, og der er mulighed for faste stillinger eller vikariater på minimum 3 måneder pr. 1. december 2018 eller efter nærmere aftale.

Er du dobbeltsproget er det herligt. Er du ikke dobbeltsproget, så løser vi det.

 

Region Disko – nærvær og samarbejde

Sundhedsvæsenet i Grønland er organiseret i 5 regioner. Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 3 byer med sundhedscentre, samt 8 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

 

Der er to steder hvor vi har brug for dig

Vi søger sygeplejersker til vores sundhedscenter i Qeqertarsuaq, på Diskoøen, samt Qasigiannguit som ligger i Diskobugten (bare rolig, vi tester dig ikke i at udtale bynavnene).

Begge er mindre sundhedscentre og betjener hhv. 850 og 1100 indbyggere. Vi modtager alle typer af patientkategorier, hvorfor du kan forvente en alsidig og spændende hverdag.

Det betyder også, at vi har et kollegaskab, hvor vi er meget opmærksomme på hinandens kompetencer og hjælper hinanden på tværs af faggrupper – det er afgørende for et omsorgsfuldt og nærværende patientforløb!

 

Her behandler og plejer du både ambulante og indlagte patienter

Da du bliver del af et mindre sundhedscenter, så kan du forvente en hverdag med meget ansvar.

Dine arbejdsopgaver dækker et bredt område, hvor du udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejde.

Du kan altså forvente at arbejde med både ambulante og indlagte patienter.

Endeligt vil du indgå i vagtordning, hvor du hjælper med at dække weekendvagter og dagvagter/aftenvagter med tilkald efterfølgende.

 

Vi tilbyder et job, hvor du gør en kæmpe forskel

Vi har en god normering, hvilket sikrer at vi har tid til patienten.

Du kan altså gøre en kæmpe og positiv forskel for den enkelte patient. Vi sørger naturligvis også for en grundig oplæring og introduktion, så du kan bidrage med dine kompetencer – det har vi brug for! Du kan se frem til en spændende og udfordrende hverdag i en anderledes kultur, hvor du følger patienten i hele forløbet fra indlæggelse til udskrivelse og ambulant kontrol.

Her er altså rigtig gode udviklingsmuligheder og mange værdifulde erfaringer, f.eks. kan du forvente en mere kreativ arbejdstilgang end du sandsynligvis er vant til.

At arbejde som sygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring.

Det kræver mod og lyst, og har du begge dele, så venter der dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

 

Sammen er vi stærkest

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  

Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

I hverdagen arbejder vi med værdierne omsorg, tillid, respekt og faglighed.

Det gælder både i vores relation til patienterne, men også indbyrdes i personalegruppen. Det har den effekt, at hverdagen derved glider og at vi sammen udfører den opgave det er, at have et Sundhedscenter kørende, til gavn for byens patienter.

En opgave vi synes vi lykkes godt med.

 

Din kommende ledelse vil være synlig og vil også kunne bruges som sparringspartner.

 

Som fastansat sygeplejerske yder vi et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400kr og 4.700kr. afhængig af din anciennitet.

 

Vi tilbyder en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse.  Således har du mulighed for at få svar på de eventuelle spørgsmål du har brug, inden du sender din ansøgning.

 

Kom og vær en del af

 • En arbejdsplads i udvikling med mange engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 • Et sted med for udvikling såvel fagligt som personligt
 • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist
 • En arbejdsplads hvor du får mulighed for at følge patienten i hele forløbet – fra indlæggelse til udskrivelse til ambulant kontrol
 • En arbejdsdag hvor kreativitet også kan vise sig at være en måde at løse en opgave på
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsæde
 • Et lille sted med gode fysiske rammer og en normering i top!

 

Du bidrager med dine alsidige kompetencer

 • Det er afgørende, at du brænder for at bruge dine alsidige kompetencer og gøre en positiv forskel for den enkelte patient.
 • Du kan arbejde selvstændigt i de daglige opgaver, men vægter sparring og vidensdeling højt på tværs af faggrupper.
 • Du har en rolig arbejdstilgang med et godt overblik, da vi har sideløbende opgaver.
 • Som person er du omstillingsparat og hjælper gerne kollegaer ved behov.
 • Endeligt ser vi gerne, at du har erfaring med COSMIC – det er dog ikke et krav.

 

Verdens smukkeste bugt!

Du kan se frem til at bo i et enestående naturområde hvor store isskosser flyder i bugten, hvalerne svømmer forbi og sælerne nyder solens stråler på den kolde is.

I sommerperioden vil du opleve midnatssol mens du sejler helt tæt på pukkelhvalerne.

Om vinteren danser nordlyset på himlen i grønne og lilla farver, mens du om dagen kan køre hundeslæde i den friske luft, hvor tankerne kun er rettet mod den hvide sne, blå himmel og rensdyret ude i horisonten.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside http://nun.gl/

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Birgit Johansen på tlf. (+299) 89 22 11 eller på e-mail: BJOH@PEQQIK.GL  Alternativt kan man tage kontakt til afdelingssygeplejerske Susan Vignole på e-mail visu@peqqik.g l

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2018