Nuuk - Sygeplejerske til akutområdet

 

Vi er en afdeling med et bredt klientel

Vi arbejder på et fagligt højt niveau i specialerne ortopædi, abdominal-kirurgi, gynækologi og øre-næse-hals. Vi opererer på fire operationslejer med et meget bredt klientel, hvilket giver en udfordrende og afvekslende hverdag.

 

Du bliver del af en afdeling bestående af 12 anæstesisygeplejersker, to sygeplejersker på dagsafsnittet, to opvågningssygeplejersker, samt et vekslende antal fastansatte anæstesilæger.

 

Arbejdsopgaver inden for dagskirurgi og opvågning

  • Du yder alsidig sygepleje inden for det kirurgiske og medicinske daghospital, herunder modtagelse af patienter i alle aldre, klargøring til operation/behandling og hjemsendelse efter operation/behandling.
  • I din funktion som opvågningssygeplejerske varetager du den totale sygepleje til patienter i den nære postoperative periode.
  • Postoperativ behandling, pleje og omsorg kortlægges og vurderes via den kliniske kompetence og observationer.
  • Du er med til at prioritere og iværksætte sygeplejetiltag, samt kontinuerligt evaluere og dokumentere disse.
  • Medicinsk udstyr og udførelse af tekniske procedurer bliver en naturlig del ved behandling af den postoperative patient.

 

Sygeplejeopgaverne gennemføres i samarbejde med læger og øvrige samarbejdspartnere på den for patienterne mest hensigtsmæssige og effektive måde, for at sikre kontinuitet i sygeplejen.

 

Moderne afdeling hvor du har indflydelse på egen arbejdsdag

Vil tilbyder Grønlands nyeste og mest moderne dagkirurgisk- og opvågningsafdeling. Du kan se frem til en stilling med mange spændende og anderledes udfordringer, hvorfor vi også sikrer en grundig introduktion. Ved fastansættelse er der gode muligheder for både faglig og personlig udvikling med individuelle tilrettelagte karriereforløb. Dette betyder også, at du har frihed til at præge din egen stilling og funktion i den retning, som du ønsker.

 

Vi er en afdeling som samarbejder tæt på tværs af faggrupper. Derfor kan du også forvente hjælpesomme og imødekommende kollegaer, som alle arbejder for patienten. Dette skaber gode kollegaer med plads til grin og humor, når arbejdsdagen tillader det.

 

Du har interesse for smertebehandling og postoperativ sygepleje

  • Det er væsentligt at du har interesse for smertebehandling og postoperativ sygepleje.
  • Du er omstillingsparat og besidder gode samarbejdsevner, da du vil indgå i tæt samarbejde med kollegaer, patienten og dennes pårørende.
  • Du er kvalitetsbevidst og enagageret, så patienten oplever en god behandling og forløb.
  • Vi ser gerne at du har klinisk erfaring med opvågningspatienter og det kirurgiske speciale.
  • Ligeledes er det en fordel hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk.

 

Nuuk – her er naturen tæt på

Som indbygger i Nuuk vil du hurtigt opleve, at naturen ligger for dine fødder. Her kan du vandre i fjeldet, sejle ind i fjorden og fiske, se hvaler eller komme helt tæt på imponerende isskosser. Nuuk er også en moderne by med både shopping, biograf, cafeliv og museer. Om vinteren bliver nordlyset en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både alpin- og langrendsski.

 

Tiltrædelse: 1. november 2018 eller efter aftale

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Helle Berg på tlf. (+299) 34 45 53 eller på e-mail: HBER@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent mare Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 7. oktober 2018