Regionslæger søges til Region Disko

Region Disko i Grønland søger læger til 3 måneders vikariater

Stillingerne er ledige til besættelse fra 24. september 2018 eller efter aftale.

 

Vi søger henholdsvis to læger til Aasiaat fra:

24. september til 31. december 2018

1. oktober til 31. december 2018

 

Vi søger en læge til Qasigiannguit fra 25. september til 31. december 2018.

 

 

Ansøgere med ønske om fastansættelse vil også tages i betragtning.

 

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Aasiaat, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse samt såvel medicinsk som kirurgisk sygdomsbehandling.

 

Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd.

Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, idet der dog er operationsdag en dag i ugen.

Der er veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.  

 

Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster  

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på mail OVEA@PEQQIK.GL eller pr. tlf. +299 89 42 70 mobil +299 58 27 25

 

 Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@PEQQIK.GL  

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 30. september 2018