Nuuk - Speciallæger i almen medicin

 

Almen medicin i Nuuk, Grønland

 

Vikariater af mindst 2 måneders tilbydes i Nuuk for 2018 og 2019. Der er fleksibel tiltrædelsesdato.

 

Dronning Ingrids Sundhedscenter søger speciallæger i Almen Medicin.

Vikariaterne har en varighed af minimum 2 måneder.

 

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, (DIH) i Nuuk. Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder.

Vi er 8 speciallæger i almen medicin og 6 uddannelseslæger klinikken.

Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis, herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret.

Dette medfører at stort set alle typer af patienter modtages og bliver behandlet eller visiteres til DIH.

 

Vi garanterer en udfordrende arbejdsdag der vil være udviklende og udfordrende både fagligt og personligt.

En forudsætning for et godt ophold er at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.

 

Er det noget for dig?

Så kontakt ledende regionslæge Jesper Olesen med det samme, så vi kan komme i gang med planlægningen.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Jesper Olesen Tlf. +299 53 05 08 eller på e-mail: Jeol@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: jelb@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.