Nuuk - Psykiatrien søger vikar for afdelingssygeplejerske

 

Vikar for Afdelingssygeplejerske til psykiatrisk afdeling A1 Dronning Ingrids Hospital, Nuuk søges pr d. 1. oktober 2018.

 

Da vores afdelingssygeplejerske skal på uddannelse, søger vi en vikar fra d. 1. oktober 2018 eller efter nærmere aftale.

 

Psykiatrisk afdelingen (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit.

Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter.

 

Personalegruppen af ca. 20 medarbejder, sygeplejersker psykiatri- og sundhedsassister, samt pædagoger.

Afdelingen modtager studerende og elever i praktik.

 

Du vil i dagligdagen referere til Områdeledelsen, om består af en ledende overlæge og oversygeplejerske.

Psykiatrisk område består foruden sengeafdelingen af et psykiatrisk ambulatorium med læger og psykologer der også er tilknyttet afdelingen, en distriktspsykiatri, psykiatrisk terapi og en socialrådgiver funktion.

 

Vi tilbyder:

  • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling
  • En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
  • Supervision og plads i en aktiv tværfaglig ledergruppe
  • Udstrakt tværfagligt samarbejde om patientbehandlingen med Social- og distriktspsykiatri i Nuuk og på kysten, Kriminalforsorgen, politi og med retspsykiatrien i Risskov

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske der:

  • Har erfaring fra ansættelse i psykiatrisk afdeling med opnået kompetencer i psykiatrisk sygepleje
  • Ledelseserfaring
  • Har engagement vil og kan medvirke til personlig- og faglig udvikling af personalet,
  • Har en personlighed som er respekteret og vil indgå i udvikling af det psykiatriske område
  • Vil være formidlende i forhold til personale og patienter
  • Kan være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig.

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital, der består af fire områder, psykiatrisk, medicinsk, kirurgisk og akutområde, der udover patientbehandling har en vejledende funktion i forhold til de 5 sundhedsregioner i Grønland.

 

Du kan læse mere om sundhedsvæsenets organisering på www.gjob.dk hvor du også kan læse om andres oplevelser med at flytte til og leve i Grønland.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på Tlf. +299 34 4812 eller på +299 54 75 16 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på telf. +299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 23. august 2018