Uummannaq - Fysioterapeut

 

Vi tilbyder en unik stilling hvor du arbejder på tværs af både sundhedsvæsen og kommune. Her kommer dine alsidige kompetencer i spil.

 

Du arbejder selvstændigt

Dine faglige opgaver ligger både ved Uummannaq Sundhedscenter og i det kommunale regi, som f.eks. hos hjemmeboende borgere og på Alderdomshjemmet i Uummannaq. Du vil altså møde mange patienter i hele Uummannaq med forskellige behov. Arbejdet er varierede med et bredt sigte og udføres selvstændigt. Du skal stå for genoptræning og rehabilitering af både indlagte som ambulante patienter. Derfor ønsker vi en terapeut, som kan arbejde selvstændigt, samt motiveres af udfordringer og kan bidrage til vores fortsatte udvikling.

 

Vi har brug for dine alsidige kompetencer

Du er del af regionens fysioterapi og har kollegaer i hele Grønland med mulighed for sparring. Du vil også indgå i tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, tolke mv. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 

  • Genoptræning af ortopædiske, neurologiske, medicinske og geriatriske patienter
  • Undersøgelse, behandling og instruktion af ambulante patienter
  • Planlægning og udførsel af indlagte og ambulante behandlinger
  • Udvælgelse og tilpasning af midlertidige hjælpemidler
  • Opmåling og udvælgelse af kropsbårne hjælpemidler
  • Deltagelse i livsstilsambulatoriet og forebyggende terapi

 

Sammenlignet med en dansk fysioterapi, breder stillingen sig over klinik, genoptræningscenter, sygehus, kommune og visitationen af hjælpemidler. Du er behandlingsansvarlig i begge sektorer, og er med til at sikre et sammenhængende forløb. Du skal iværksætte den nødvendige intervention, så borgeren er selvhjulpen i størst muligt omfang, og opnår højst mulig livskvalitet.

 

Vi søger dig som har autorisation som fysioterapeut samt erfaring. Netop din erfaring er afgørende i dit daglige arbejde, hvor du vil arbejde selvstændigt.

 

Tiltrædelse: 1. oktober 2018 eller efter aftale

 

Ansættelsen er i sundhedsvæsenet Region Avannaa, Uummannaq Sundhedscenter, og funktionen er 50/50 i en samarbejdsaftale med Avannaata Kommune.

 

Isfjeld og hundeslæde

Uummannaq Sundhedscenter ligger i Region Avannaa, som er Nordgrønland. Sundhedscenteret er tillknyttet regionssygehuset i Ilulissat.

 

Om foråret er der mulighed for at stå på langrendsski, køre hundeslæde eller du kan prøve kræfter med is-fiskeri, hvor fisker gennem et hul i isen. Sommermånederne er lyse med solen fremme hele døgnet. Du kan sejle blandt store isfjeld, se hvaler eller vandre i det smukke klippelandskab. Uummannaq by tilbyder både bibliotek, fritidsundervisning, sportshal og cafe.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Peter Vedsted på tlf. (+299) 94 71 21 eller på e-mail: VEDS@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 21. august 2018