Tasiilaq - Sygeplejerske til Østgrønland

 

Vil du bidrage med dine sygeplejefaglige kompetencer i en anden kultur end du er vant til? Og brænder du for at gøre en forskel i et lille lokalsamfund?

 

Patienter med forskellige behandlingsbehov

Sundhedscenteret i Tasiilaq har 19 sengepladser med patienter i alle kategorier. Vi har både sengeafdeling, ambulatorium, lægekonsultation, jordemoderkonsultation og sundhedspleje.

 

Sygepleje og visitering

Som sygeplejerske ved Sundhedscenteret i Tasiilaq, vil du primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige plejepersonale er ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen samt den daglige arbejdstilrettelæggelse på afdelingen. Du kommer til at deltage i visitering af ambulante patienter i vagterne, og derfor er det vigtigt, at du har en bred sygeplejefaglig baggrund. Du vil have skiftende vagter samt weekend- og rådighedsvagter.


Du har gode samarbejdsevner

  • Det er et krav at du er autoriseret sygeplejerske. Ansøgningsskema og vejledning til grønlandsk autorisation hentes på Landslægeembedets hjemmeside
  1. Du arbejder med stor fleksibilitet og selvstændighed.
  2. Du har gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrupper.
  3. Af person er du rolig og velafbalanceret, således at du kan skabe tryghed og give patienten en god oplevelse og behandling.

 

Du får grundig introduktion

  1. Vi sikrer en grundig introduktion i form af et 14 dages introduktionsprogram, hvor dine kommende kollegaer vil introducere og oplære dig i relevante funktioner.
  2. Du vil blive del af en spændende hverdag med mangeartede udfordringer. Her er to dage ikke ens, da vi modtager en bred patientgruppe og derfor hele tiden skal behandle ud fra den enkeltes situation.
  3. Endeligt vil du arbejde og bo tæt på naturen, med rig mulighed for friluftsliv.

 

Oprindelig østgrønlandsk kultur

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Der bor ca. 3000 mennesker i distriktet, hvor af 1.900 bor i byen og 1.100 bor i de fem tilknyttede bygder. Angmagssalik er det gamle kaldenavn for byen. Her møder du den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af kulturen. Området er præget af bjerge, og naturen er meget storslået og smuk, og giver rig mulighed for at dyrke skiløb, hundeslædekørsel, vandreture, bjergklatring, fiskeri og sejlads. På www.eastgreenland.com kan du læse mere om området.

 

Du kan læse om ansættelse og sundhedscenteret i Tasiilaq på www.gjob.gl. Her kan du også læse mere om organisationen, og du kan læse om andres oplevelser med at rejse til og bo i Grønland.

 

Tiltrædelse: 1. september 2018 eller efter aftale

 

Vi tilbyder både fastansættelse og vikariat af minimum 6 måneder, hvor ansøgeren med ønske om fastansættelse er at foretrække.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem samt til afdelingssygeplejerske John Christensen på e-mail JHR@PEQQIK.GL.

 

Kontakt

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf.: 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL eller ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer på tlf.: +299 34 44 20 eller på e-mail: INF@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: DANR@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 24. august 2018