Nuuk - Sygeplejersker til rotationsordning

 

Brænder du for akut psykiatri? Og kan du lide at arbejde med sammenhængende patientforløb?

 

Er du sygeplejerske med erfaring indenfor eller specialuddannelse i psykiatri og kan du svare ja til det meste af nedenstående:

  • Kan du lide akut psykiatri?
  • Kan du lide at arbejde med lange og sammenhængende patientforløb?
  • Kan du lide at bruge din faglighed?
  • Kan du være til at understøtte struktur og medvirkende til faglig udvikling?
  • Vil du være en ud af fire som dækker et årsværk (kender du tre andre, så opfordre dem til at søge)?
  • Er du til store naturoplevelser?

Så er denne stilling måske noget for dig?

 

Miljøterapi og psykoedukation

Psykiatrisk afdeling er en akut modtagerafdeling der modtager patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og læge. Her er ansat omkring 20 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med udvikling af kontaktpersonsordning, skærmning, relationer og netværk, miljøterapi og psykoedukation.

 

Vi søger sygeplejersker, som har interesse i at indgå i en rotation på hver tre måneder, så du og dine kollegaer samlet dækker en fuldtidsstilling i minimum 1 år. Vi forestiller os at perioderne planlægges som nedenfor, men vil aftale dette nærmere med dig ved ansættelse.

 

I. Periode: Oktober – November – December 2018

II. Periode Januar – Februar – Marts 2019

III. Periode April – Maj – Juni 2019

IV. Periode Juli – August – September 2019

 

Har dette din interesse og har du lyst til at høre mere så er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på telefon: +299 54 75 16 eller +299 34 48 12 eller e-mail: abkj@peqqik.gl

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

Ansøgningsfrist: 31. august 2018