Overlæger til vores medicinske område

Medicinsk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger læger med mod på nye udfordringer!

 

Dronning Ingrids Hospital er Grønlands landshospital og varetager dels funktion som regionalt hospital for Nuuk, dels landshospitalsfunktion for mere komplicerede patientforløb.

 

Sygehuset har 168 senge, heraf 38 medicinske, 6 pladser på Intensiv afdeling og ca. 65 patienthotelsenge til patienter fra Kysten.

 

Medicinsk afdeling har budgetteret 2300 udskrivninger pr. år, daghospitalsfunktion samt ambulatorium. Afdelingen er normeret med 4 medicinske overlæger, 2 pædiatriske overlæger med vagt, 1 afdelingslæge samt 7 reservelæger, alle i uddannelsesstilling. KBU læger i vagt har altid en mellemvagt. Bagvagtsfunktionen varetages af de medicinske overlæger med bl.a rådgivning til Kystsygehusene.

 

Sygehusets pædiatriske funktion er tilknyttet medicinsk afdeling. Det pædiatriske arbejdsområde er meget bredt, spændende og udfordrende. Stort set alle typer af pædiatriske lidelser findes, herunder også sygdomme som sjældent ses andre steder.
Børneafsnittet har 8 senge. Alle risikofødsler i Grønland foregår på DIH, hvor halvdelen af Grønlands fødsler (ca.850/år) foregår. På Intensiv afdeling er 3-4 pladser til præmature børn og syge nyfødte.

Børneambulatoriet varetager børn fra Nuuk og hele kystområdet. Der er ca. 700 konsultationer årligt. Desuden foretages årligt pædiatriske konsulentrejser til de 16 lægebetjente kystsygehuse. Pædiaterne står til rådighed med råd og vejledning for regionslægerne fra 5 regioner.

Et nyt fokusområde er ”tidlig indsats” for socialt belastede familier, hvor pædiaterne har en central rolle.

Der er telemedicinsk udstyr (Pipaluk) i alle bygder/byer med over 50 indbyggere blandt andet med henblik på bedring af den pædiatriske service.  

 

Radiologisk afdeling foretager konventionelle røntgenundersøgelser, UL-undersøgelser, CT- undersøgelser incl. coronar-CT-angiografi, MR-scanninger samt diagnostiske og terapeutiske indgreb.  Hele røntgenområdet er fuldt digitaliseret og alle røntgenbilleder taget på Kysten transmitteres automatisk til Radiologisk afdeling og alle klinikere på hele Grønland kan via Infinit se røntgenbilleder/beskrivelser på deres computer ligesom der er direkte link til Region Hovedstaden og her specielt Rigshospitalet. Afdelingen gennemgår omfattende renovering efterår 2017, herunder to nye CT-scannere.

Afdelingen foretager 12.000 undersøgelser om året, heraf 1.800 CT-scanninger og 1.700 UL-undersøgelser.

 

Alle stillinger er med vagt.
Stillingerne er som udgangspunkt faste, men lad det ikke afskrække, hvis du tænker at søge et vikariat.

 

For at arbejde i Grønland som læge skal du have en dansk autorisation.

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst.

 

ANSØGNING
ANSØGNINGSFRIST: 31. januar 2018

 

KONTAKT
Yderligere information om det faglige/kliniske kan fås hos ledende overlæge Uka Wilhjelm Geisler tlf. +299 34 47 33 (husk 4 timers tidsforskel) eller pr. mail UWG@PEQQIK.GL  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til konsulent Marie Louise Chemnitz Egede: MLCE@PEQQIK.GL  

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.  

 

Ansøgningsfrist: 31. januar 2018