GENOPSLAG - Medicinsk område søger ny ledende overlæge

 

 

GENOPSLAG - Ledende overlæge til Medicinsk område, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

 

Vores nuværende Ledende Overlæge snart går på pension, søger vi derfor en ny ledende overlæge til medicinsk område pr. 1. november 2017.

Vi søger en kollega som har mod på de helt store opgaver og samtidig besidder kompetencerne til at kunne bidrage med at sikre kvaliteten for både de ansatte og patienterne.

 

Landshospitalet i Grønland, Dronning Ingrids hospital, omfatter fire kliniske områder, medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk og et akut område. Hvert område ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, som begge referer til sundhedsledelsen. Udover de kliniske områder, er der driftsområdet og IT-området.                                             

Den ledende overlæge varetager sammen med den ledende sygeplejerske, den overordnede ledelse og samordning af områdets sundhedsfaglige opgaver. Det inkluderer alle aspekter af patientbehandling, mål, standarder og dokumentation, ligesom den ledende overlæge vil sammen med den ledende sygeplejerske også have det samlede økonomiske ansvar i sit område.

 

Som ledende overlæge, vil du få et tæt samarbejde med de andre områdeledelser, og med landets øvrige regionsledelser, som vil fungere som faglige og ledelsesmæssige sparringspartnere, samtidig med at Dronning Ingrids Hospitals overlæger og ledende overlæger har en rådgivende funktion for alle regionshospitaler og modtager patienter som er henvist derfra til speciale udredning eller behandling. Henvisninger til Rigshospitalet eller andre hospitaler i udlandet sker via de ledende overlæger.

Medicinsk område omfatter i dag også Røntgenafdeling, Laboratoriet og et Terapiafsnit med ergo/fys.

 

Medicinsk afsnit indbefatter, udover ambulatoriet, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 38 pladser inklusiv et integreret børneafsnit med otte sengepladser.