Aasiaat - Distriktstandlæge

Aasiaat Tandklinik søger en distriktstandlæge

 

En stilling som distriktstandlæge med jus i Aasiaat er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgere med ønske om fastansættelse vil blive foretrukket, men der kan også være tale om vikariat af som udgangspunkt tre måneders varighed – eventuelt med det formål at undersøge, om fastansættelse er sagen.

 

Tandplejen i Grønland byder på store faglige udfordringer med god brug for indlevelse og fantasi. Der lægges afgørende vægt på det forebyggende arbejde, og børnetandplejen er funderet på en obligatorisk cariesstrategi for børn og unge. Denne er blandt andet baseret på et meget tæt samarbejde med forældre og børn og giver stor frihed til at tilrettelægge det opsøgende arbejde.

 

Desuden har tandplejen i indeværende år implementeret en kvalitetsstyringsmodel til sikring af arbejdet i hverdagen. Denne model bygger på to overordnede dele. Den ene del er fastlæggelse af retningslinjer og procedurer til sikring af tryghed og ensartethed i hverdagen, og den anden del er kaizen-metoden – et redskab til effektivisering og udvikling af arbejdspladsen.

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om andres oplevelser med at bo i Grønland.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

 

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.


REJSE- OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende link https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/groenland/groenland.htm

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017

 

KONTAKT
Oplysninger vedrørende alle faglige spørgsmål kan indhentes ved henvendelse til konstitueret cheftandlæge Lars Grøntved tlf. +299 95 46 39 eller på e-mail: LAGR@PEQQIK.GL, efter klokken 12.30 dansk tid  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på tlf. +299 34 42 15 eller på e-mail: GIJO@PEEQQIK.GL  

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017