Tasiilaq - Chefdistrikstandlæge

Er du vores nye chefdistriktstandlæge i Østgrønland?

 

Grønlandstandplejen har brug for dine kompetencer – så kom op til os og prøv nye faglige udfordringer!

 

Ansøgere med ønske om fastansættelse vil blive foretrukket, men der kan også være tale om vikariat af som udgangspunkt tre måneders varighed.

 

Chefdistriktstandlægen refererer til Cheftandlægen i Sundhedsledelsen og er ansvarlig for den samordnede ledelse og samordning af distriktets tandlægefaglige opgaver.

 

Tandplejen i Grønland lægger meget stor vægt på det forebyggende arbejde, effektueret ved en obligatorisk cariesstrategi. Dette kræver ikke mindst et meget tæt samarbejde med forældre og børn og giver – inden for vide rammer - stor frihed til at tilrettelægge det opsøgende arbejde. Tandplejen i Grønland er digitaliseret med elektronisk journal og røntgen.

 

Det er ønskeligt at du har erfaring indenfor det offentlige tandplejeområde og har arbejdet med børnetandpleje, det er dog ikke en betingelse. Så send os en ansøgning!

 

Tasiilaq Tandklinik søger en chefdistriktstandlæge med ansættelse efter pr. 29. november 2017

 

Læs mere om Tasiilaq og Grønlandstandplejen her

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

 

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017

 

 

KONTAKT
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse ved konstitueret cheftandlæge Lars Grøntved på e-mail: LAGR@peqqik.gl eller telefon (+299) 95 46 36

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulenten på e-mail: GIJO@PEQQIK.GL eller telefonen (+299) 34 42 15  

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017