Qasigiannguit - Chefdistrikstandlæge

Bliv vores nye chefdistriktstandlæge i Diskobugten, i Vestgrønland!

 

Qasigiannguit tandklinik har netop en ledig stilling til dig, der ønsker nye faglige udfordringer!

 

Er du åben for andre kulturer og åben for at møde nye mennesker? Har du ben i næsen og kan du klare enorme mængder af frisk luft? Så er det denne stilling du længe har ventet på!

 

Chefdistriktstandlægen i Qasigiannguit refererer til Cheftandlægen og er ansvarlig for den samordnede ledelse og samordning af distriktets tandlægefaglige opgaver i samarbejde med tandklinikkens øvrige personale. Distriktet består af Qasigiannguit by og byens tilhørende bygder.

Tandplejen i Grønland byder på store faglige udfordringer med god brug for indlevelse og fantasi. Der lægges afgørende vægt på det forebyggende arbejde, og børnetandplejen er funderet på en obligatorisk cariesstrategi for børn og unge. Denne er blandt andet baseret på et meget tæt samarbejde med forældre og børn og giver stor frihed til at tilrettelægge det opsøgende arbejde.

 

Desuden har tandplejen implementeret en kvalitetsstyringsmodel til sikring af arbejdet i hverdagen. Denne model bygger på to overordnede dele. Den ene del er fastlæggelse af retningslinjer og procedurer til sikring af tryghed og ensartethed i hverdagen, og den anden del er kaizen-metoden – et redskab til effektivisering og udvikling af arbejdspladsen.

 

Det er ønskeligt at du søger fastansættelse, men der er også mulighed for et vikariat af, som udgangspunkt, tre måneders varighed.

 

Stillingen som chefsdistriktstandlæge i Qasigiannguit er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter nærmere aftale.

 

Læs mere om Grønlandstandplejen her

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

  

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017

 

KONTAKT

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse ved konstitueret cheftandlæge Lars Grøntved på e-mail: LAGR@peqqik.gl eller telefon (+299) 95 46 36

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulenten på e-mail: GIJO@PEQQIK.GL  eller telefon (+299) 34 42 15

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2017