Grønlandstandplejen - Cheftandlæge

Cheftandlæge, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse – Personaleadministrationen

Grønlandstandplejen har brug for ny cheftandlæge til at føre visionen videre!

Vi leder efter en dygtig tandlæge, en stærk leder og en god holdspiller.

 

Er du tandlæge med erfaring i baggagen? Kan din baggage bruges til ledelsesmæssige udfordringer? Og har du mod på at videreudvikle den unikke tandpleje i Grønland, så er du måske vores kommende cheftandlæge?

 

Stillingen som cheftandlæge i Grønland er ledig pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

 

Stillingen:

Som cheftandlæge for Grønlandstandpleje refererer du til Styrelseschefen og du bliver en del af en organisation, der sammen med politikerne har sat høje mål.

 

Cheftandlægen har det overordnede ansvar for ledelsen og udviklingen i 16 tandplejedistrikter. Der i alt ca. 130 ansatte i tandplejen.

 

I byerne er der tandklinikker, og de fleste bygder betjenes med transportabelt udstyr, der kan opstilles fx på skolen eller i sundhedscentret. I større bygder er der indrettet små tandklinikker i sundhedsvæsenets bygdekonsultationer.

 

Grønland har et særligt fokus og strategi for børnetandplejen. Der arbejdes efter en fast vedtaget kariesstrategi – Cariesstrategi Grønland 2008 – 2018.

 

Der arbejdes allerede med tandplejens fysiske rammer og organisering – men der er stadig meget at gøre og du overtager ansvaret for en proces, hvor tandlægedistrikterne skal regionaliseres i lighed med regionsdannelsen for sundhedsregionerne.

 

Grønlandstandplejen har indført elektronisk patientjournal og digital røntgen. Den er fortsat under udvikling og indførelse. Cheftandlægen har et stort ansvar i at sikre, at journalen udvikles og anvendes i hele Grønlandstandplejen efter gældende retningslinjer.

 

Kort sagt, cheftandlægen skal styre og lede tandplejen og bidrage til udvikling af området med henblik på at sikre borgerne et ensartet tilbud, herunder forebyggelse, undersøgelse og behandling inden for den tildelte ressourceramme.

 

Cheftandlægen skal spille en aktiv rolle i forhold til at skabe et udviklende samarbejde med det øvrige Sundhedsvæsen, kommuner og eventuelle samarbejdspartnere i og uden for Grønland.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Vi søger derfor en leder, der:

• er visionær og resultatorienteret

• med gennemslagskraft og professionalisme kan understøtte den igangværende drift og udvikling af tandområdet

• er uddannet tandlæge med ledelseserfaring fra større enheder gerne i offentligt regi

• er strategisk tænkende, dynamisk arbejdende og procesorienteret

• er vant til økonomistyring og -planlægning

• kan navigere i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

 

Rejse- og boligforhold:

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger:

Om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret Styrelseschef Malene M. Nielsen på tlf.: +299 34 43 93 eller via e-mail: MAMN@PEQQIK.GL

 

Oplysninger om løn og ansættelsesforhold fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på tlf.: +299 34 42 15 eller via e-mail: GIJO@PEQQIK.GL

 

Information om Grønlands Sundhedsvæsen findes på WWW.PEQQIK.GL

 

 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2017.

 

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse – Personaleadministrationen
Postboks 1230
3900 Nuuk
Grønland

 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2017