Qaqortoq - Anæstesisygeplejerske

Anæstesisygeplejerske søges snarest

 

En stilling som anæstesisygeplejerske med primær placering på sengeafdelingen og dertil hørende skiftende vagter samt anæstesi/OP som ansvarsområde på Regionssygehuset i Qaqortoq ønskes besat, gerne i en fast stilling, men mulighed for vikariat af minimum 6 mdr. pr 1/10-17 eller snarest.

 

At være sygeplejerske på et distriktssygehus i Grønland er meget udfordrende, Regionssygehuset i Qaqortoq har plads til 18 patienter og da vi er byens eneste sygehus, betyder det at vi har en meget blandet patientklientel.

Vi har eksempelvis nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter.

 

Ønskede kvalifikationer:

  • Anæstesi uddannelse
  • Gode samarbejdsevner
  • Selvstændighed
  • Fleksibilitet
  • Minimum et par års erfaring, gerne en bred baggrund, men ikke et krav

 

På Regionssygehuet i Qaqortoq har vi hver onsdag operationsdag, hvor vi primært har ab.pro og abrasio pt’er.

I samarbejde med det øvrige plejepersonale vil du være ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen.

Du vil skulle medvirke ved stuegang og uddelegering af arbejdet. Du vil få et meget alsidigt arbejde, da vi modtager patienter af forskellige kategorier.

Du vil skulle deltage i visitering ved ambulante henvendelser i vagterne, derfor godt med en bred baggrund eller skadestueerfaring.

 

Du vil komme til at arbejde i en grønlandsk kultur, hvor arbejdssproget er dansk.

 

Sygehusets hjemmeside kan du finde på www.shvqaq.gl

Oplysninger om kommunen kan du finde på www.kujalleq.gl

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland. Find din overenskomst her.

 

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg hvis størrelse afhænger af anciennitet.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til- og fratrædelsesrejse.

 

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år, mængden af arbejdsgiverbetalt flytning afhænger af familiestørrelsen. Fra bopælen til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Spørgsmål omkring boligforhold bedes stilet til distriktssygehuset hos regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail: sosv@peqqik.gl

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2017

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

 

KONTAKT

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail: ikc@peqqik.gl eller ved afdelingssygeplejerske Ann Nathansen på e-mail ann@peqqik.gl, begge via telefonnummer +299 64 22 11

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: ingo@peqqik.gl

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2017