Nuuk - 2 Sygeplejersker til Parenkymkirurgien

Parenkymkirurgien søger 2 sygeplejersker i fast stilling – er du én af dem?

 

SPÆNDENDE AFDELING MED UDVIKLINGSPOTENTIALE SØGER NYE KOLLEGAER TIL TILTRÆDELSE SNAREST MULIGT ELLER EFTER AFTALE.

 

Lidt om os:

Afdeling K2 er placeret på DIH i Nuuk og er en parenkymkirurgisk- og urologisk sengeafdeling med plads til 18 patienter. K2 er det ene af 3 kirurgiske specialer i Grønland. Vi er normeret til 13 sygeplejersker og 5 sundhedsassistenter. Vi har øje på udviklingspotentialer og har derfor brug for friske kræfter til, at tage del i processen.

Vi modtager patienter fra hele Grønland af elektiv og akut karakter. Derudover har vi patienter til udredning og operation samt evakueringer, eksempelvis: appendicit, ileus, cancer, stik -og voldsskader og akut abdomen, som kan dække over det meste.

Du kan læse mere om den grønlandske sundhedsorganisation på www.peqqik.gl

 

Vi tilbyder:

 • En bred vifte af patientgrupper.
 • Mulighed for faglige og personlige udfordringer og ikke mindst, en alsidig hverdag, hvor ca. 50% af vores patienter er af akut karakter.
 • God introduktion på 2-4 uger, hvor alle vagttyper bliver gennemgået.
 • En spændende afdeling i udvikling, hvor der findes flere igangværende projekter, som fortsat er under implementering.
 • Hjertevarme kollegaer, som hjælper og støtter hinanden.
 • Godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes aktivt på samarbejde på tværs af faggrænser.
 • Mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdstid.
 • Mulighed for at arbejde enten i del- eller fuldtid.
 • En populær og aktiv personaleforening med mange fordele.

 

Dine kommende kolleager?

Vi er nogle omsorgsfulde og kompetente sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som arbejder med gruppepleje fordelt på 2 grupper, hvor der i hver gruppe findes stuegangsansvarlige og patientansvarlige.

 • Vi vil gerne sikre det gode samarbejde i personalegruppen, sikre kontinuitet og yde den bedste pleje- og behandling for patienten.
 • Vi vægter den daglige sparring ved vores sygeplejefaglige konference.
 • Vi går ind for forandring til det bedre.
 • Vi er en dynamisk personalegruppe med en bred sygeplejefaglig viden, og som består af en blanding af yngre og ældre plejepersonaler med forskellige faglige afsæt. Disse udgør vores kompetencer, som vi er stolte af, at praktisere.
 • Vi er humoristiske, har en god og uformel omgangstone. Vi giver plads til forskelligheder og sidst, men ikke mindst, har vi fokus på trivsel og italesætter vores behov. En glad medarbejder giver tilfredse patienter og omvendt.

 

Vi forventer:

En kollega med specialeerfaring indenfor urologi eller parenkymkirurgi, men det er ikke et krav. Hvis du derimod er lærenem, åben og klar på, at udfordre og udvikle dine kompetencer har du vundet indpas på vores afdeling. Vi forventer også, at du:

 • Er empatisk i patientkontakten og er servicemindet i dine handlinger.
 • Har gå-på-mod, er opsøgende og deltagende i udviklingen.
 • Har gode samarbejdsevner – på tværs af faggrænser og afdelinger.
 • Udviser interesse og respekt overfor forskellige arbejdskulturer og bidrager aktivt til udvikling.
 • Skal kunne lide, at arbejde selvstændigt og alsidigt med ansvar på højsædet.
 • Kan rumme en uforudsigelig hverdag, hvor akut- og elektiv sygepleje går hånd i hanke.
 • Er indforstået med, at arbejde i blandede vagttyper og med weekendvagt hver anden weekend.

 

Fritid i Nuuk:

Her har du mulighed for, at opleve den grønlandske kultur og en enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og unikke muligheder for jagt, fiskeri, fjeldvandring og skisport. Ligeledes finder du nutidige indkøbscentre og specialforretninger, en flot svømmehal, museer og idrætshaller samt et moderne kulturhus med musikarrangementer, teater og biograf.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland. Find din overenskomst her.

 

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg hvis størrelse afhænger af anciennitet.

 

Rejse og boligforhold:

Ved vikariat ydes til- og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Ansøgningsfrist mandag d. 16/10-17 med stillingstagen til ansættelsessamtale løbende, efter aftale med ansøger. Tidligere ansøgninger end den angivne dato er velkomne.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

 

Kontakt/Information:

Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Anna Wangenheim på tlf. +299 34 48 68 eller på e-mail: ANWA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

Ansøgningsfrist: 16. oktober 2017