Aasiaat - Anæstesisygeplejerske

Har du lyst til at være vores nye anæstesisygeplejerske?

Værdsætter du faglige udfordringer og personlig udvikling?

 

Holder du af fjeld lige uden for døren, så kom til Aasiaat.

 

Stillingen er ledig fra den 27. november 2017. Er du interesseret i et vikariat, hører vi også gerne fra dig.

 

Sundhedsvæsenet i Grønland er organiseret i 5 regioner. Region Disko består af Regionssygehuset i Aasiaat, 2 byer med sundhedscentre, samt 8 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

At arbejde som sygeplejerske i Grønland er en spændende udfordring. Det kræver mod og lyst, og har du begge dele, så venter der dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

 

Som kommende kollega lægger vi vægt på, at du kan:

 • arbejde meget selvstændigt som anæstesisygeplejerske
 • arbejde i en altfavnende sengeafdeling, når du ikke har opgaver som anæstesisygeplejerske
 • værdsætter at kunne bruge bredden i dine faglige og personlige kompetencer
 • trives med at have mange bolde i luften
 • kan lide at arbejde med udvikling af sygeplejen og de gode patientforløb
 • er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • er med til at have fokus på et godt arbejdsmiljø
 • er vant til at arbejde med EPJ
 • kan ”stikke fingeren i sneen” når situationen kræver det.

 

Vi kan tilbyde

 • Engagerede grønlandske og danske kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring
 • En dagligdag, der udspiller sig i mødet mellem grønlandsk og dansk kultur, hvor vi til stræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde.
 • Introduktion og grundig oplæring.
 • Mulighed for udvikling såvel fagligt som personligt.
 • En spændende arbejdsplads hvor du kan arbejde som generalist.
 • En arbejdsplads hvor du får mulighed for at følge patienten i hele forløbet – fra indlæggelse à udskrivelse à ambulant.
 • Hvor kreativitet også kan vise sig at være en måde at løse en opgave på.
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde er i højsæde.

 

Da vi afholder ansættelsessamtaler over Skype, vil det være godt, hvis du har en sådan konto. Vi vægter dette højt, da vi gerne vil sikre så god en ansættelsesprocedure som muligt, kombineret med at det giver os mulighed for at hilse på hinanden, inden eventuel ansættelse.

Hvis du er i tvivl om småt eller stort, er der altid mulighed for at kontakte os på mail.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for sygeplejersker og radiografer i Grønland. Find din overenskomst her.

 

Til fastansatte sygeplejersker ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg. Tillæggets størrelse afhænger af ancienniteten som sygeplejerske.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år, mængden af arbejdsgiverbetalt flytning afhænger af familiestørrelsen. Fra bopælen til Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på: http://nun.gl/index.php?id=21

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. oktober 2017

Ansættelsessamtaler: Torsdag den 19. oktober 2017

 

KONTAKT

Vi håber ovennævnte har vakt din interesse, og du er meget velkommen til at kontakte ledende regionssygeplejerske Birgit Johansen, BJOH@PEQQIK.GL eller tlf. +299 89 22 11 (Jeg vil meget gerne ringe til dig, hvis du sender dit telefonnummer.)

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen e-mail: INGO@PEQQIK.GL eller tlf. +299 34 46 86

 

 

Ansøgningsfrist: 16. oktober 2017