Introstillinger i specialet almen medicin

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk tilbyder introduktionsstillinger i specialet almen medicin.

Stillingerne er ledig til besættelse efteråret og vinter 2020.

 

Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk er fysisk placeret i forbindelse med landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, (DIH) i Nuuk.

Sundhedscenteret er et moderne sundhedscenter, der varetager den primære sundhedstjeneste for Nuuk sundhedsdistrikt samt tilknyttede bygder.

Vi er 7 speciallæger i almen medicin og 8-10 uddannelseslæger klinikken.

 

Sundhedscenteret minder i dagligdagen om en dansk almen praksis, herudover har vi hele døgnet vagtlæge og skadestuefunktion, som på skift varetages af læger ansat på sundhedscenteret.

Stort set alle typer af patienter i Nuuk modtages, bliver behandlet eller visiteres til DIH.

Vi garanterer en udfordrende arbejdsdag der vil være udviklende både fagligt og personligt.

Forudsætning for en god arbejdsdag er at du evner at indgå i et samarbejde med forskellige faggrupper.

Den lægelige videreuddannelse i Grønland tilrettelægges i samarbejde med videreuddannelses-sekretariatet i Region Syd, Vejle. Obligatoriske kurser i indgår som en del af ansættelsen.

 

Du vil opleve at Nuuk er en moderne hovedstad midt i den storslåede grønlandske natur.

Byen har 18.000 indbyggere hvilket giver gode rammer for både enlige, par og børnefamilier.

Med gode indkøbsmuligheder, restauranter, cafeer, kultur- og sportsfaciliteter, behøver du ikke være til ekstremsport og polareventyr for at nyde din hverdag. Især børnefamilier nyder godt af de muligheder Nuuk tilbyder. Korte afstande, betyder at du slipper for spildtid i trafikken og kan fokuserer på det vigtige.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 9 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Jesper Olesen på tlf. (+299) 538903 eller på e-mail: jeol@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: keba@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 9. februar 2020