To sygeplejersker til Maniitsoq Sundhedscenter

 

Vi har to sygeplejerskestillinger ledige, til besættelse ved vores sengeafdeling fra henholdsvis 19. januar 2021 og fra 2. februar 2021. Stillingerne kan søges, som en fast stilling eller som et vikariat af minimum 6 måneders varighed.  

 

Som sygeplejerske kommer du til at samarbejde med de fleste ansatte ved vores sundhedscenter, men særligt med vores læger og det sygeplejefaglige team i vores sengeafdeling. Vores arbejdssprog er dansk fagpersonerne imellem, men vi kommunikere fortrinsvis på grønlandsk med vores borgere, hvorfor der stilles tolk til rådighed for vores dansksprogede personale.  

 

Vi tilbyder:

 • En faglig spændende og attraktiv arbejdsplads, med mulighed for arbejde med arktisk sygepleje  
 • Ugentlig sygeplejefaglig vejledning
 • Mulighed for samarbejde med kommune, socialvæsen, politi og personalet ved vores sygeplejestationer i vores 3 bygder
 • Gode, engagerede og kompetente kollegaer i et to-kulturelt arbejdsmiljø
 • Personalepleje på flere niveauer – herunder bl.a. årlig ski – og hytteudflugt i fantastiske naturomgivelser og mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet sammen med kollegaerne
 • En røgfri arbejdsplads
 • Enestående arktisk natur. Alle vikarboliger har fjeld- og havudsigt – til pukkelhvaler i sommerhalvåret
 • En arbejdsplads der arrangerer sig i grøn- og bæredygtig omstilling

 

Vi søger dig, der:

 • Har minimum har et par års erfaring som sygeplejerske
 • Er en moden, selvstændig og stabil sygeplejerske, der er i god balance med dig selv
 • Er dedikeret og struktureret i dit arbejde
 • Besidder gode samarbejdsevner

 

Om os:

 • Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.
 • Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønstre – medicinske, kirurgiske og med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt.
 • Personaleteamet består af 4 sygeplejersker, 3 sundhedsassistenter og 5 sundhedshjælpere. Sygeplejerskerne går i dag- og aftenvagt og har efter aftenvagt tilkald om natten fra eget hjem - med en læge i bagvagt. Mellem kl. 16.00 og 08.00 fungerer sengeafdelingen som skadestue – vi forventer dog ikke, at du har skadestueerfaring.
 • Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, familieterapi, veneria- og præventions klinik samt 2 læge konsultationer. Der udover har centeret et laboratorie, røntgen, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, operationsstue, apotek.
 • Vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt.
 • Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter indeholder værdier såsom respekt, ordentlighed, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

 

Lidt om Maniitsoq

Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjere, der stækker sig ned til dybe fjorde. Der er ca. 3800 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.800 i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlig forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.

 

Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt.  Om vinteren er der mulighed for både alpin- og langrendsski, forskellige aftenskole aktiviteter. Der udover er der forskellige slags sport året rundt.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 19. januar 2021 eller 2. februar 2021

 

Ansøgningsfrist: 25. november 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingsleder Helle Nørgaard (+299) 81 32 11 eller på e-mail: hnor@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 25. november 2020