Chefdistriktstandlæge i Tasiilaq

 

Er du vores nye chefdistriktstandlæge i Tasiilaq? Hvis du brænder for dit arbejde, og kunne tænke dig et betydningsfuldt arbejde med varierende opgaver, så er det dig vi mangler. Vi tilbyder en fast stilling eller et vikariat på minimum 3 måneder.

 

Vi tilbyder:

 • Fast stilling eller mindst 3. måneders vikariat
 • Fuld digitaliseret, Up-to date klinik  
 • At planlægge klinikkens daglige drift sammen med dygtige medarbejdere
 • At behandle alle aldersgrupper, fra de mindste småbørn til de ældste borgere
 • Du vil få stillet møbleret personalebolig til rådighed, hvortil der betales husleje efter gældende regler
 • Du får tilsendt vores 3 håndbøger, så du kan sætte dig ind i vores arbejdsgang

 

Vi søger dig, der:

 • Kan arbejde selvstændigt, har erfaring og ret til selvstændigt virke
 • Brænder for dit fag og har stor drivkraft for at behandle tænder
 • Der kan lide fælles frokostpauser, hvor stemningen ofte er præget af grin og godt humør, som et afbræk til de høje forventninger I har til hinanden i jeres daglige arbejde
 • Som person er handlekraftig og selvstændig. Du behandler ofte patienter alene hvorfor disse egenskaber er vigtige

 

Om os:

 • Vi har klinik i Tasiilaq, samt bygder der skal betjenes
 • Vi følger en landsdækkende cariesstrategi baseret inden for børne- og ungdomstandplejen, og dermed har du nogle klare retningslinjer og procedurer at støtte dig til
 • Vi registrerer efter OCR, fører elektroniske journaler i vores IT-system COSMIC, samt anvender det digitale røntgensystem VisiQuick. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til elektroniske journaler og digitalrøntgen, men det er ingen betingelse

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. januar 2021, eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 54 75 14 eller på e-mail: LOMA@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2020