Korte lægevikariater til psykiatrisk område, Nuuk

Vi søger erfarene overlæger til vikariater på psykiatrisk afdeling i marts og april

 

Psykiatrisk Område råder over 12 sengepladser i Nuuk, heraf tre i et skærmet afsnit. Psykiatrisk Område omfatter sengeafdeling, ambulatoriefunktion, telemedicin via Skype og Distriktspsykiatrien i Nuuk med ca. 160 patienter tilknyttet. Psykiatrisk Område har et samarbejde med Region Midtjylland om 16 sengepladser på et retspsykiatrisk afsnit på Aarhus Universitetshospital, samt en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden.

 

Arbejdsopgaver

Varetagelse af stuegangsopgaver om formiddagen i samarbejde med øvrige overlæger, afdelingslæge og yngre læger, herunder gennemgang af nyindlagte patienter. Om eftermiddagen ses ambulante patienter, enten over Skype eller ved fremmøde. Du skal som psykiatrisk overlæge forestå bagvagtsfunktionen i et 2-4 skift rul og stå til rådighed med råd og vejledning for lægerne på kystsygehusene og yngre læger på afdelingen, dels omkring akutte faglige problemstillinger, dels omkring tvangssituationer.

 

Kvalifikationer

  • Dansk speciallægeautorisation i psykiatri
  • Solid faglig erfaring
  • Gode evner for tværfagligt samarbejde og overblik

 

Hvem er du?

Vi søger en psykiater der kan kombinere lægefaglighed med lyst til at arbejde på en afdeling med mange forskellige patienter og mange spændende arbejdsopgaver. Du skal kunne bevare overblikket og være fleksibel, da det lægelige udfordres indenfor et bredt felt af diagnoser, og samarbejde med flere faggrupper, samarbejdspartnere, og en hverdag med akutte og logistiske problemstillinger. Du vil aldrig være alene, da vi har god kollegial holdånd på afdelingen og har samarbejdsaftaler med specialister i Danmark.

 

Nuuk

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 14 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende overlæge Parnûna Heilmann

 på tlf. (+299) 54 75 15 eller på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 19. marts 2020