Sundhedsassistent til Upernavik

 

Vi søger en sundhedsassistent som kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner.

Du får en spændende hverdag med mange faglige udfordringer og et fælles ansvar. Din primære funktion vil være, at indgå i en selvstændig vagtdækning i tæt samarbejde med sygeplejersker og lokale ufaglærte medhjælpere. Du har medansvar for sengeafdelingens indlagte patienter, som har mangeartede sygdomskategorier fra spædbørn, unge og gamle, psykiatriske, medicinske og kirurgiske.

Der kan forekomme vagter, hvor du står alene med ansvaret i f.eks. en aften, natte samt -weekendvagt. Her er dine faglige kompetencer og selvstændige arbejdstilgang vigtig. Efter kl. 16 kan det forekomme, at du er ansvarlig for akut/skadestuefunktionen.

Der er 9 bygder tilknyttet Upernavik Sundhedscenter. Efter kl. 16 modtager sundhedscenteret akutte henvendelser fra bygderne.

 

Vi søger en sundhedsassistent som:

  • Er uddannet sundhedsassistent og gerne med erfaring
  • Kan arbejde selvstændigt i vagter  
  • Er motiveret og engageret, åben og tillidsvækkende
  • Gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk
  • Kan have mange bolde i luften
  • Løsningsorienteret fremfor begrænset

 

Om os:

Du får inspirerende og motiverede kollegaer, som brænder for at gøre en forskel. Vi er et lille og velfungerende sundhedscenter, hvor samarbejde er afgørende for at vi lykkedes.

Region Avannaa er indbyggermæssigt den næststørste i Grønland og den største arealmæssigt – på størrelse med Spanien. Her oplever man det autentiske Nordgrønland med hundeslæde, fiskeri og fangst midt i en moderne verden. Her er rig mulighed for en mængde fritidsaktiviteter og unikke naturoplevelser. Upernavik har ca. 2600 indbyggere fordelt i byen og dens 9 bygder. I vinterperioden vil du opleve mørketid, hvor sneen og nordlyset lyser landskabet op.

Om sommeren står solen højt på himlen døgnet rundt.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1 oktober 2020

 

Ansøgningsfrist: 28 september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø på tlf. (+299) 947122 eller på e-mail: AMTH@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 28. september 2020